De bloembollensector presenteert een ambitieuze visie op water met als titel ‘Samen werken aan water’. De sector pakt nadrukkelijk zijn verantwoordelijkheid bij het zorgen voor schoon water en bij het ondernemen van actie tegen verzilting, watertekort en wateroverlast. De visie is opgesteld door ketenorganisatie KAVB en het Milieuplatform Bloembollen. De visie wordt deze week uitgereikt aan bestuurders van provincies en waterschappen in heel Nederland. De bloembollensector is de eerste agrarische sector met een eigen visie op water.


Kees Stoop, voorzitter van het Milieuplatform Bloembollen

Schoon water
Voor het werken aan schoon water ontwikkelt de sector systemen waarbij (vrijwel) geen sprake is van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen vanaf het erf en vanuit het perceel naar het oppervlaktewater. De bodem speelt hierbij een belangrijke rol. Een gezonde bodem is niet alleen belangrijk om gezonde planten te telen, maar ook om te komen tot het minimaliseren van de uit- en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

Verzilting, watertekort en wateroverlast
Niet te veel, niet te weinig en zeker niet te zout. Bloembollen vragen om een uitgekiende watervoorziening. Ondernemers gaan steeds efficiënter om met zoet water en willen ook deels zelfvoorzienend worden in hun waterbehoefte. De sector ontwikkelt nieuwe technieken voor watergeven en werkt met onderzoekers aan innovatieve systemen voor waterberging. Voor de thema’s verzilting, watertekort en wateroverlast richt de KAVB regionale gesprekstafels in samen met provincies en waterschappen. Op basis van de urgentie vanuit de telers wordt er gewerkt aan regionale oplossingen.

Totstandkoming van de visie
Sinds 1860 verbindt de KAVB ondernemers met overheid en omgeving om samen kleur te geven aan de Nederlandse bloembollensector. Binnen het Milieuplatform Bloembollen werken ondernemers uit de sector al meer dan 25 jaar aan steeds verdere verduurzaming. De visie op water is het resultaat van tientallen gesprekken met ondernemers uit de sector, onderzoekers van diverse instellingen en experts van waterschappen, provincies en Rijksoverheid.

Download de watervisie hier.