De watergift bovendoor wordt nog breed toegepast bij allerlei teelten. Dat is niet alleen een knelpunt voor het emissieloos telen, maar ook voor de energiebesparing. Het drogen en afvoeren van vocht kost namelijk energie. Arca Kromwijk, gewasonderzoeker Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw, heeft op het WaterEvent hierover uitleg gegeven.

Effect beregening op energieverbruik
Na het beregenen moet het vrije water op de plant, vloer of bodem worden verdampt. Voor de verdamping is 2,5 MJ per kg water nodig. En bij afvoer van vocht via de luchtramen vindt ook verlies van voelbare warmte plaats. Bij het droogstoken (verdampen en vocht afvoeren) van water op een chrysantengewas kost dat jaarlijks per vierkante meter ongeveer 8 kubieke meter aan aardgasequivalenten.

Daarnaast is er ook verdamping van vocht uit de bodem. Afdekken van de bodem vermindert verdamping uit de grond. Bij fresia is er met een 5 tot 20 mm laagje styromull op de bodem 12 tot 24 procent minder verdamping vanuit de grond. Het afdekken van de bodem bespaart jaarlijks 0,7 tot 2,1 kubieke meter aan aardgasequivalenten per vierkante meter. Afhankelijk van de dikte van de laag styromull en bodemtype is bij alstroemeria de verdamping uit de grond met 9 tot 53 procent te verminderen.

Voorbeeldgewas phalaenopsis
Bij de teelt op gaasbodems en watergift bovendoor ligt er op en nat gewas 200 tot 300 gram vrij water. Een gewas en vloer die niet nat zijn, zorgen in de opkweekfase voor 5 procent energiebesparing (3 m3/m2) en in de koelingsfase voor 10 procent (6 m3/m2). In de opkweekfase is de energiebesparing minder door de hogere teelttemperatuur. Als er in die fase ook geen verdamping vanuit de pot is, is er 22 procent besparing aan energie (14 m3/m2).

Voor het droogblazen na het bovendoor water geven is een behoorlijke luchtstroom nodig. Bovendien moeten de druppels vol worden geraakt. Want door de opbouw van het gewas, is het zo dat wanneer de bovenste bladeren bijna droog zijn, de bladeren daaronder dat nog niet zijn. Bij jong plantmateriaal gaat het blad meebuigen en wordt de bark uit de pot geblazen.

Andere watergeefsystemen
Met rolcontainers met een gaasbodem, waar de potten in hangen, is het mogelijk de potten te dompelen in een waterbak. Met dit dompelsysteem wordt het gewas niet nat en door het wegen van de containers is een precisie watergift mogelijk. Uit een pilotproef met phalaenopsis blijkt dat de potten een gelijke hoeveelheid water opnemen.

Met een watergeefsysteem met beeldcamera is precisiedosering mogelijk. Hiermee is een exacte hoeveelheid water en/of spuitvloeistof op plant of pot te geven. Bij het telen in een waterwickpot zuigt de plant zelf water aan en blijft het gewas droog.

Methodisch ontwerp
Voor een goed ontwerp van een teeltsysteem, dat aan Het Nieuwe Telen voldoet, moet er rekening worden gehouden met de eisen vanuit het gewas, geschikt voor topproductie en energiezuinig zijn. Verder een laag risico voor ziekten en plagen opleveren, aan de eisen vanuit markt (duurzaam) voldoen, geen emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen geven en een rendabel systeem zijn.

Bron: Glastuinbouw Waterproof (Harry Stijger)