Tholen - Er wordt gezucht in de sector. Er moet voldaan worden aan de nieuwe richtlijnen voor waterzuivering. Toch biedt dit ook kansen. André van der Wurff: ”We hebben een model ontwikkeld om nutriënten te meten voor de gesloten watersystemen. Met dit systeem kan er dynamisch gestuurd worden op meststoffen. Dat maakt de teelt dynamischer en er is nog meer sprake van maatwerk.” De opname-analyse is een resultaat van de waardes die gemeten worden bij de druppelaar en de drain. Alle gegevens worden aangeboden in het model. Die berekent vervolgens uit hoe het gewas optimaal gestuurd kan worden, rekening houdend met het gewas het de aanwezige mineralen in het druppelwater. Een hoog natriumgehalte is daarmee minder een issue. Als de andere elementen in de juiste verhouding worden opgenomen, kun je meer natrium toelaten. Daar kun je, met behulp van opname-analyse, goed op sturen.


Ruud Kaarsemaker

Pre-scan voor het gewas
De monsters worden bij Groen Agro Control aangeboden. Op het laboratorium in Delfgauw vindt de wateranalyse plaats. Binnen een dag is er resultaat. Deze resultaten worden toegevoegd aan het computermodel. Daar worden de opnames van de voedingselementen berekend. Vervolgens wordt de droge stof hoeveelheid berekend en daarna de waarde per element per eenheid droge stof. Een passend bemestingsadvies is uiteindelijk het resultaat. Ruud Kaarsemaker: ”Door op zowel de negatieve als positieve ionen te sturen, kun je veel voorkomen. Een gewas reageert op een onbalans in de mineralenhuishouding binnen 2-5 weken. We zien het gewas op deze onbalans reageren. Het beïnvloedt onder andere de mate van generativiteit, resistentie tegen plagen en ziektes in bepaalde stadia van het gewas. Dit gaat heel ver. Je kunt met dit model het gewas goed sturen en gericht resistenter maken.”

Voor meer informatie:
Groen Agro Control
Distributieweg 1
2645 EG Delfgauw
T: 015 257 25 11

Ruud Kaarsemaker
E: r.kaarsemaker@agrocontrol.nl
M: 06 29 60 28 77

André van der Wurff
E: a.vanderwurff@agrocontrol.nl
M: 06 86 89 27 30
www.agrocontrol.nl