Deze week is Trias Westland gestart met het aanvoeren en opbouwen van de boortoren. Deze installatie van KCA Deutag is een complex van ca. 52 meter hoog, kan ca. 350 ton boorstang tillen, heeft een vermogen van 1.500 PK en kan maximaal 5.000 meter diepte bereiken. De boortoren is vooral ingezet in de olie- en gasindustrie en is recent vanuit Turkije naar Nederland verhuisd. Het boor- en ingenieursbedrijf KCA Deutag werkt al meer dan 125 jaar aan onshore en offshore projecten over de hele wereld.


De boorlocatie op 17 oktober. Op de voorgrond is het bassin te zien, waar gewerkt wordt aan een van de compartimenten. De witte containers zijn o.a. kantoren en verblijfsruimtes voor de boorcrew die straks 24 uur per dag, zeven dagen per week op locatie aanwezig is. Op de achtergrond is de (rode) containerwand te zien die omwonenden zoveel mogelijk moet afschermen voor het geluid van de boortoren.

Transport
De boortoren arriveert in containers en met een aantal speciale transporten. Begin volgende week wordt de 43 meter hoge mast verwacht. Op de boorlocatie aan de Lange Broekweg 70 is een opstelplaats waar het bouwverkeer kan lossen. Op deze manier kan het reguliere verkeer op de Lange Broekweg vlot en veilig doorstromen.

'Zegenen'
Naar verwachting is de boortoren begin november klaar om getest te worden. Daarna wordt de beitel 'gezegend' en kan de eerste boring starten. De geleiderbuizen (conductors) van 125 meter diep zijn al in juni aangebracht.

Voor meer informatie:
Trias Westland
Postbus 1
2685 ZG Poeldijk
info@triaswestland.nl
www.triaswestland.nl