De verplichte waterzuivering van gewasbeschermingsmiddelen geldt voor alle glastuinbouwbedrijven. Dus ook voor bedrijven die alleen gebruikmaken van zogenaamde groene gewasbeschermingsmiddelen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen glastuinbouwbedrijven, die bijvoorbeeld SKAL-gecertifieerd zijn, maar wél tussen gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt mogen worden.De zuiveringsplicht geldt voor alle organische gewasbeschermingsmiddelen. Artikel 3.64a van het Activiteitenbesluit stelt: ‘Drainwater, drainagewater of het spoelwater van filters van een waterdoseringsinstallatie, dat gewas­beschermingsmiddelen bevat, wordt voorafgaand aan het lozen door een zuiverings­voorziening geleid die ten minste 95% van de werkzame stoffen die bestaan uit organische verbindingen, uit het water verwijdert’. In de toelichting van de publicatie is verduidelijkt dat de zuiveringsplicht geldt voor ‘de stoffen in de gewasbeschermingsmiddelen die een algemene of specifieke werking hebben tegen schadelijke organismen of planten en daarmee het belangrijkste ingrediënt vormen van een gewasbeschermings­middel. De zuiveringsverplichting betreft de werkzame stoffen die bestaan uit organische verbindingen'. De term ‘organisch’ sluit aan bij dat begrip in de organische chemie. Het gaat dan om verbindingen die koolstofatomen bevatten, dus bijvoorbeeld micro-organismen, zoals schimmels, of anorganische stoffen, zoals het metaal koper. Het te behalen zuiveringsrendement ziet uitsluitend op de werkzame stoffen in de gewasbeschermingsmiddelen.

Zodra op één of meer van de werkzame stoffen van een toegepast gewasbeschermingsmiddel de zuiveringsplicht geldt, moet al het drainwater, drainagewater of het spoelwater van filters van het bedrijf worden gezuiverd. Van de omschrijving op de verpakking of op de site van de fabrikant/leverancier is (indirect) af te leiden of het middel werkzame stoffen bevat waarvoor dit van toepassing is. Veel groene middelen ontlenen hun werking aan micro-organismen als bacteriën of schimmels, of anorganische stoffen, zoals zouten en elementen als metalen. Ook deze producten hebben (verplicht) een toelatingsnummer. Voor deze middelen geldt de zuiveringsplicht echter niet. Het is dus van belang om goed het middelenpakket hierop te onderzoeken. Schakel, indien enigszins mogelijk, volledig over op toegestane groene middelen waarvoor de zuiveringsplicht niet geldt. Wanneer geen andere dan de genoemde groene middelen in uw teelt gebruikt worden, is aanschaf van een waterzuiveringsinstallatie niet noodzakelijk.

Anorganische stoffen
Het is onmogelijk een volledige lijst te produceren met middelen die niet onder de zuiveringsplicht vallen, mede ook omdat middelen van samenstelling kunnen wisselen. In de lijst met anorganische stoffen staan voorbeelden van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op basis van respectievelijk anorganische stoffen en micro-organismen waarvoor de zuiveringsplicht niet geldt.

Bron: LTO Glaskracht Nederland (Daan van Empel)