Er is geen negatief effect aangetoond van de natuurlijke insecticiden Azatin en NeemA-zal-T/S op de vestiging van Phytoseiulus persimilis in het gewas chrysant.

In de zomerperiode van 2016 en in het voorjaar van 2017 heeft Proeftuin Zwaagdijk op verzoek van de landelijke commissie Chrysant van LTO Glaskracht Nederland gekeken of de natuurlijke insecticiden Azatin en NeemAzal-T/S een effect hebben op de ontwikkelingssnelheid van Phytoseiulus persimilis. In twee afzonderlijke kasproeven, uitgevoerd op de Demokwekerij Westland, zijn verschillende toepassingsmethoden, doseringen en spuitintervallen toegepast op de rassen: Baltica, Bacardi en Feeling Green.Veilig
Azatin en NeemAzal-T/S zijn zowel solo gespoten met een interval van 7 dagen, als in een afwisselschema met een interval van 3 tot 4 dagen. In de eerste proef is NeemAzal-T/S gecombineerd met de adjuvant Hasten. Om het directe effect van deze veel gebruikte hulpstof te toetsen is Hasten ook solo toegepast. Verder is er gekeken of water een invloed heeft op Phytoseiulus persimilis. De producten zijn alleen bovendoor gespoten, maar ook in een combinatie van zowel boven- als onderdoor. De conclusie van dit onderzoek is dat Azatin en NeemAzal-T/S veilig zijn voor Phytoseiulus persimilis in het gewas chrysant

De proef was een initiatief van de landelijke commissie Chrysant en is gefinancierd vanuit ChrIP (het Chrysanten Innovatieprogramma, die het door de chrysantentelers bijeengebracht onderzoeksgeld beheerd) en door de producenten Certis en Nufarm. Zowel telers als de beide producenten hebben de proeven meerdere malen bezocht.

bron: LTO Glaskracht Nederland