Stichting Hortivation heeft vanaf 4 oktober een website. Op www.hortivation.nl kunnen bezoekers alles vinden over onder andere de rekentool CASTA/kassenbouw en lopende innovatieprojecten. Aanleiding voor het maken van deze website is de verdere profilering van de greenhouse technology sector in zowel de nationale als internationale markt.

Op de site is getracht recht te doen aan alles waar stichting Hortivation voor staat: innovatie, kennisontwikkelingen en bundeling van krachten binnen de greenhouse technology sector.In 2015 is Hortivation gestart met de gezamenlijke uitvoering van innovatie projecten in samenwerking met kennisinstituten TNO en WUR Wageningen. Tevens is een aanvang gemaakt met het verstrekken van licenties voor het gebruik van software (onder andere rekentool CASTA/kassenbouw) aan professionele kassenbouw- en technologie bedrijven. Op de website kunnen investeerders zien of hun businesspartner over een software licentie beschikt. Heeft de business partner deze licentie? Dan is de investeerder verzekerd dat zijn kas voldoet aan de Nederlandse kassenbouwnormen en/of de toepassingen van de Nederlandse expertise voor Dutch design elders in de internationale markten.

Harm Maters, plaatsvervangend voorzitter Hortivation: "De greenhouse technology sector is een substantieel onderdeel van het Nederlands tuinbouwcluster. De sterke groei in de wereldmarkt van duurzame productie systemen voor fresh food en flowers onderstreept nog eens de omvang van de daadwerkelijke business en de potentie voor verdere markt groei in de wereld".

Voor meer informatie:
www.hortivation.nl