De ontwikkelingen op het gebied van sensoren en draadloze netwerken maken het eenvoudiger om waar dan ook in te kas te meten. Maar voordat telers met sensoren in hun teelt aan de slag kunnen, moet er eerst kennis ontwikkeld worden over hoe te meten en de gegevens te interpreteren, voordat uiteindelijk gestuurd kan worden op basis van objectieve data. Bij Delphy Improvement Centre in Bleiswijk is een proef uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de functie van de sensoren en hoe de teler dit op termijn zou kunnen toepassen in zijn teelt om de watergift verder te optimaliseren.Watergift bij potplanten vindt vaak plaats op basis van jarenlange ervaring van de teler en is hierdoor per kwekerij erg verschillend. Het gebruik van sensoren in de kas biedt de mogelijkheid tot optimalisatie en gerichte sturing van de plantengroei.

Sensoren brengen teeltervaring in beeld
In deze proef zijn watergehaltesensoren uitgezet in potten met Ficus benjamina op twee eb-en-vloedvloeren. De verticaal ingestoken sensoren werden gebruikt om de watergift te sturen en de horizontaal ingestoken sensoren (onderin en bovenin) om in de pot de waterverdeling te volgen. Eén vloer werd aangestuurd door de teeltmanager, en de andere vloer op basis van de sensoren. Deze sensoren verstuurden een melding zodra het watergehalte daalde tot onder de ingestelde waarde, die vooraf was bepaald door gemeten watergehaltes te vergelijken met de waterhuishouding van de pot. Wanneer het watergehalte op de sensor-gestuurde vloer onder de grenswaarde kwam, werd er water gegeven door de beheerder van de sensoren. De teeltmanager gaf water op basis van ervaring waarbij zijn strategie met de sensoren in kaart werd gebracht.

Uit deze proef blijkt dat er gerichter water gegeven kan worden op basis van sensormetingen in vergelijking met ervaring van de teeltmanager. Het gerichter water geven aan planten met behulp van dit systeem kan ervoor zorgen dat enerzijds droogtestress of anderzijds overmatig watergeven voorkomen kan worden. Hierdoor kunnen watergehaltesensoren uiteindelijk bijdragen aan verbeterde waterhuishouding van de plant, die resulteert in een optimale groei, een besparing op meststoffen en de hoeveelheid water die gerecirculeerd en ontsmet moet worden.

Uit analyses komt naar voren dat de waterbehoefte van de plant correleert met de hoeveelheid zoninstraling. Om te voorspellen wanneer de plant weer behoefte heeft aan water kan de koppeling gemaakt worden tussen de watergehaltemetingen en klimaatgegevens. In een vervolgonderzoek kan dit systeem getest worden in combinatie met een eb-en-vloed vloer. De andere uitdaging is het testen van het systeem in potplanten die gevoeliger zijn voor variërende watergehaltes zoals cyclaam en potchrysant.

De partners binnen dit project zijn Horticoop, Wireless Value, RHP, Delphy team Potplanten, Stichting Programmafonds Glastuinbouw en de kwekerijen Esperit Plants, Fikona, Loek Jansen en Zwethlande.

Bron: Glastuinbouw Waterproof (Tristan Marcal Balk)