Op dinsdag 3 oktober vindt de Algemene Ledenvergadering van CNB plaats. Het afgelopen boekjaar wordt met een positief resultaat van € 1.648.000,- afgesloten. Dit is een stijging van € 570.000 ten opzichte van vorig boekjaar.

De handelsomzet bemiddeling bedraagt € 293 mln. Hier is een toename van 3 miljoen euro gerealiseerd. “De behaalde handelsomzet en een goede incasso van debiteuren zorgt er wederom voor dat onze leden kunnen rekenen op een restitutie van 10 procent van de betaalde provisie”, aldus Leo van Leeuwen, directeur CNB. Aan de ledenvergadering wordt dit besluit tot restitutie van betaalde provisie ter goedkeuring voorgelegd.

Met een omzet van € 4,8 miljoen is de dienst koelen en prepareren nagenoeg gelijk gebleven aan vorig boekjaar. Met groene veilingen is een omzet van € 2 miljoen gehaald. Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorig boekjaar.

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats in het CNB gebouw in Lisse. De aanvang van de vergadering is 19.30 uur en vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. De leden ontvangen hiervoor overigens nog een uitnodiging met aanvullende informatie.

Voor meer informatie:
CNB
www.cnb.nl