LTO Glaskracht en LTO Nederland hebben afgelopen maandag een gezamenlijk manifest aangeboden aan alle woordvoerders land- en tuinbouw van de Tweede Kamer. Duizenden Nederlandse land- en tuinbouwondernemers staan met hun rug tegen de muur. Zij krijgen hun gewassen bijna niet meer vrij van ziekten en plagen. De LTO-organisaties roepen de regering en volksvertegenwoordiging dringend op om de knelpunten te erkennen en verantwoordelijkheid te nemen in het realiseren van oplossingen.Toekomstperspectief en vertrouwen
Aangepast beleid van de ministeries van EZ en I&M is nodig om heldere kaders te scheppen voor NVWA en Ctgb om bovenstaande mogelijk te maken. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor het duurzaam en emissieloos telen van gezonde producten en mooie bloemen en planten. Toekomstperspectief en vertrouwen in de sector is nodig zodat kan worden geïnvesteerd en geïnnoveerd in een verantwoorde Nederlandse land- en tuinbouwsector.

De Nederlandse glastuinbouw is internationaal koploper op het gebied van innovatie, duurzame productie en concurrentiekracht. De sector en ondersteunende industrie is goed voor tienduizenden banen en miljarden omzet. Ook op het gebied van de vergroening van gewasbescherming loopt de Nederlandse land- en tuinbouw wereldwijd voorop. Door bureaucratie en een ongelijk speelveld in Europa lijkt hier een einde aan te komen. De nood is hoog. Door onvoldoende innovatie in de huidige regelgeving en het beleid kan het ver doorgevoerde groene gewasbeschermingssysteem in de land- en tuinbouw niet meer standhouden. De ongelijkheid van het speelveld binnen de EU wordt juist groter door het huidige nationale beleid en regelgeving.

De land- en tuinbouwsector denkt graag proactief mee. Zes concrete acties zijn daarom in de brief aan de leden van de Tweede Kamer geformuleerd.

De brief is hier te downloaden.