Lelieteler Jakob Kiers van het bedrijf J. Kiers Lelies heeft tijdens de open dag van de Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt in Noord- en Oost Nederland (ROL) het eerste exemplaar ontvangen van De broei van lelies. Piet Vlaming, secretaris van de Bollenacademie, reikte het boek in Wapse (gemeente Westerveld) aan hem uit. De broei van lelies is een uitgave van de Bollenacademie om de kennis op het gebied van het broeien van lelies vast te leggen en beschikbaar te maken.André Hoogendijk, voorzitter van de Bollenacademie: “De producenten van lelies hebben het voor elkaar gekregen dat de bloemen elke dag van het jaar overal ter wereld in topkwaliteit te koop zijn. Nederlandse ondernemers in binnen- en buitenland werken er met hun medewerkers aan om de productie van de lelie te verbeteren. Er worden elk jaar meer lelies gebroeid met steeds lagere milieubelasting en met steeds toenemende kwaliteit. Zeker met de snelle ontwikkelingen in het lelievak is dit boek, samen met het recent verschenen boek De teelt van lelies, een essentiële uitgave.”

Kiers Lelies is een van de weinige bedrijven dat lelies broeit in de vollegrond. Jakob Kiers: “Actueel lesmateriaal is onmisbaar voor het onderwijs, maar ook voor het bedrijfsleven is het erg nuttig. De praktijksituatie op het eigen bedrijf is natuurlijk een goede leerschool, maar omdat het boek op verschillende teeltmethoden ingaat, geeft het een brede blik op de broei van lelies. Bovendien biedt het veel achtergrondinformatie dat kan bijdragen aan het verbreden van kennis en inzicht.”

De broei van lelies beschrijft de productie van snijbloemen en lelies op pot van uitgangsmateriaal tot aan het afleveren van het eindproduct. Alle technische aspecten komen daarbij aan bod: planten, gewasverzorging, oogst, verwerking, bewaring en ziekten en plagen. Daarnaast bevat het boek algemene informatie over botanische kenmerken van de lelies, sortiment en de economische waarde. Ook de inrichting van de kas en arbeid en planning worden besproken. De broei van lelies en De teelt van lelies zijn bedoeld voor ondernemers en werknemers uit de leliesector en voor groendocenten, studenten en andere geïnteresseerden. De boeken worden geprint on demand en zijn verkrijgbaar voor € 59,- via de webshop van het Ontwikkelcentrum (webshop.ontwikkelcentrum.nl).

Stichting Bollenacademie
Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies met als doelen om een goed scholingsaanbod te realiseren voor studenten en werkenden om het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en om de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden in de sector te bevorderen. Project Studiebol wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt.

Bron: Greenport Duin- en Bollenstreek