Naar aanleiding van het aanhoudende tripsprobleem in chrysant, starten ChrIP, de Landelijke Gewascommissie Chrysant en met de vermeerderaars een haalbaarheidsonderzoek naar het telen van moerplanten van chrysanten in klimaatcellen. De komende tijd worden deze eerste offertes besproken.

Chrysantenkwekers geven aan dat er meerdere problemen zijn in de teelt van chrysant. De aanwezigheid van residu, waardoor biologische bestrijders minder goed en pas later aanslaan is een probleem. Ook de aanwezigheid van trips in de stekken, afkomstig uit het buitenland, welke aan de lokale omstandigheden gewend zijn, wordt genoemd.

Potentie
De doelstelling is om voor het einde van dit jaar een proef te starten. Met de resultaten wordt bekeken wat de productiepotentie is van moerplanten chrysant in Nederlandse klimaatcellen, wat het effect is op de interne kwaliteit van de stek en welke range van kostprijs reëel is exclusief of inclusief stekpluk.

Eind vorige eeuw is de stekproductie uit Nederland richting Afrika verplaatst. Dit had twee redenen. Ten eerste zijn de klimaatsomstandigheden in Afrika beter, zeker de lichtomstandigheden ’s winters, waardoor de stek krachtiger was. Ten tweede is de kostprijs van in Afrika geproduceerde stek lager door de goedkope arbeid.

Vertical farming
De afgelopen jaren hebben vertical farming en daglichtloos telen een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Er is op het gebied van LED-verlichting ( groeilicht en stuurlicht), regeltechniek, sensoren en inzicht in plantenfysiologie veel vooruitgang geboekt.

Mocht blijken dat het teelttechnisch en qua kostprijs mogelijk is om stekken in Nederland te produceren, dan zal het ontwikkelen van automatisch stekplukken en het maken van een schets van goede interne en externe logistiek de volgende stap zijn. Het is een traject van meerdere jaren.

Puzzelstukken
Het telen van moerplanten van chrysanten in een klimaatcel in Nederland zou een oplossing kunnen bieden richting de twee bovenstaande redenen van het tripsprobleem. Dit zou een systeemsprong kunnen betekenen. Andere puzzelstukken moeten ook kloppen, wil het tripsprobleem in chrysant echt compleet verleden tijd zijn.

Bron: LTO Glaskracht Nederland (Jan Barendse)