Middelenproducent Micosat meldt zwaardere bollen te hebben gerooid door de toepassing van Micosat mycorrhizea, schimmels en bacteriën op de teelt van hyacint en krokus. Eerder zijn ook al positieve resultaten in tulp en lelie vastgesteld.

Micosat heeft dit seizoen op diverse plekken in Noord-Holland nieuwe proeven gedaan met tulp, hyacint en krokus. Over het algemeen heeft de middelenproducent in deze gewassen een positieve werking gesignaleerd op de teelt van bloembollen en dat uit zich in de toename in gewicht per bol en de afname in het aantal aangetaste bollen. Dit staat vermeld in het rapport.​

De producten van Micosat zijn getest op zeven proefpercelen in Noord-Holland. Op elk proefperceel is een deel behandeld met Micosat. Het overige gedeelte dient als controle. Daarnaast zijn er proeven gedaan naar het effect van de toepassing van chemische ontsmetting in combinatie met Micosat en naar het effect van een overdosering.Overwegend positief resultaat
De resultaten van de proeven zijn overwegend positief. Het totaalgewicht van de proefrooiing was wisselend van -5,5 procent tot 25 procent. In vier van de vijf proeven kwam naar voren dat het gewicht per bol toenam met het gebruik van Micosat, variërend van 0,6 tot 18,4 procent. Bij één proef is er echter een afname waargenomen van 9,3 procent.

In alle proeven kwam naar voren dat het aantal aangetaste bollen aanzienlijk afnam bij de toepassing van Micosat. Afnames varieerden van 13,6 tot 83,5 procent. Bollen hadden geen uniformer formaat, maar het percentage bollen met een grotere maat is hoger wanneer Micosat is gebruikt.

Overdosering werkt averechts
Hoewel de overdosering van Micosat resulteerde in een hoger gewicht per bol, had het een negatief effect op het totaalgewicht en het aantal aangetaste bollen. Een overdosering geeft daarom geen hogere meeropbrengst.

Het niet-chemisch ontsmetten van de bollen had een positief effect op het totaalgewicht van de proefrooiing. De resultaten voor het gewicht per bol, aantal aangetaste bollen en de maatsortering waren echter wisselend. Het is daarom niet aangetoond dat het chemisch ontsmetten van de bloembollen een negatief effect heeft op de werking van Micosat.

Vorig jaar bijna dezelfde resultaten
Deze resultaten komen grotendeels overeen met de resultaten van vorig jaar. Destijds was het aantal aangetaste bollen verminderd en het gewicht per bol toegenomen bij het gebruik van Micosat.

bron: Bloembollen Visie