Bij Wageningen University & Research BU Glastuinbouw is onderzocht of de emissie van meststoffen te verminderen zonder recirculatie, maar met langzaam vrijkomende meststoffen: ‘Vermindering emissie met controlled release fertilizers (CRF) in de teelt van potorchidee'. In onderstaande video geeft onderzoeker Arca Kromwijk een uitleg over het onderzoek en de behaalde resultaten.Het onderzoek is gefinancierd door de gewascoöperatie Potorchidee, ICL Specialty Fertilizers (Osmocote), Stichting Programmafonds Glastuinbouw en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

bron: LTO Glaskracht Nederland