Bij het Improvement Centre in Bleiswijk is vorig jaar een afdeling van 1.000 m2 ingericht om een energiezuinige jaarrondteelt van kwalitatief goede chrysanten te beproeven. Het doel van het onderzoek dat nog het hele jaar loopt is het telen van perfecte chrysanten met een laag energieverbruik. Perfecte chrysant is een onderzoek van Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw en Delphy Improvement Centre.

Gasverbruik fors lager
Bij de eerste teeltronde die afgelopen voorjaar werd afgesloten was het gasverbruik 1,5 m3 per vierkante meter. Dit is fors lager dan wat in de praktijk gebruikelijk is. Bij de tweede teeltronde is amper energie verbruikt. ‘De resultaten die in de proefkas behaald zijn, maken duidelijk dat we nog best stappen kunnen zetten om het energieverbruik te verminderen. Maar het is niet zo dat de onderzoeksresultaten 1 op 1 naar de praktijk te vertalen zijn’, zegt chrysantenkweker Yorick Leeuwis in Tuil. Hij is 1 van de 2 chrystantenkwekers die vanuit het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen zijn vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie van onderzoek Perfecte Chrysant.‘De onderzoekskas is uitgerust met technieken die deels nog niet praktijkrijp dan wel rendabel zijn voor chrystantenkwekers.’ Leeuwis doelt onder meer op Ledverlichting, druppelirrigatie, diffuus glas, luchtbehandelingskasten die kunnen koelen en verwarmen in combinatie met koude- en warmteopslag, luchtaanzuiging van boven het scherm, extra energiedoek en schaduwdoek.

Tuinders naar Bleiswijk

Wekelijks komen drie glastuinders en enkele toeleveranciers en/of adviseurs uit de begeleidingscommissie naar Bleiswijk om de stand van het gewas te beoordelen en om teelttechnische maatregelen met de onderzoekers door te spreken. Ook Leeuwis is regelmatig van de partij. ‘Het kost veel tijd, maar het is een goede manier om onderzoek en praktijk aan elkaar te koppelen. ‘Als ondernemers willen we perfecte chrysanten, dus zwaar genoeg, gezond en een met de praktijk vergelijkbaar vaasleven en zo mogelijk een hogere productie. Soms gaat het om kleine puntjes die nodig zijn om te teelt in de proefkas te verbeteren. Bijvoorbeeld dat je eerst moet snipperen voordat je gaat frezen. Alles goed doen in de chrysantenteelt is moeilijk.’

Scherpst van de snede
Een groot voordeel van het onderzoek in Bleiswijk is volgens Leeuwis dat er meer mogelijkheden zijn om grenzen op te zoeken. ‘Bijvoorbeeld voor wat betreft de luchtvochtigheid of de nachttemperatuur. In Bleiswijk telen ze op het scherpst van de snede. Als het een keer misgaat, is er geen man overboord. Dat kunnen we ons in de praktijk niet veroorloven.’ Een van de interessante technieken in de proefkas zijn de zogenoemde OPAC- luchtbehandelingskasten. In deze tijd van het jaar zorgen ze vooral voor koeling. ‘De koelers veroorzaken ook luchtbeweging in de kas. Het is interessant om te zien wat dat voor het gewas betekent. Eerste resultaten wijzen op meer generatieve groei van de chrysanten en een verkorting van de teelt met een dag of drie ten opzichte van de referentiebedrijven.’

De luchtbehandelingskasten maken het ook mogelijk om met twee schermdoeken te werken waardoor verlies van warmte te beperken is. ‘In de dagelijkse praktijk van de chrysantenkweek kunnen we met twee gesloten doeken niet uit de voeten omdat de luchtvochtigheid dan te veel oploopt.’ Leeuwis is benieuwd naar het verdere verloop van het onderzoek Perfecte Chrysant. ‘Vooral de winterronde is interessant. Gaat het dan ook lukken om het energieverbruik laag te houden in combinatie met goede chrysanten?’

Rendabel
René Corsten van Delphy Improvement Centre is één van de mensen die het onderzoek begeleidt. Hij hoopt dat onderzoek Perfecte Chrysant zal uitwijzen in hoeverre innovatieve technieken bruikbaar zijn in de chrysantenteelt. ‘De technieken die we toepassen, lijken nu nog niet rendabel. Maar kunnen dat mogelijk wel worden als ze bijdragen aan een hogere productie of als leveranciers hun installaties de komende jaren voor lagere prijzen op de markt kunnen brengen.’

Tijdens de tweede teeltronde hebben onderzoekers in overleg met de kwekers in de begeleidingscommissie onder meer gekeken naar de gevolgen van het verlagen van de nachttemperatuur. Door middel van koeling was het mogelijk om op nachttemperaturen van 18 C. uit te komen. ‘Vooruitlopend op de officiële resultaten lijkt het erop dat we niet de verwachte verbetering van de bloemkwaliteit hebben bereikt’, meldt Corsten. ‘Waarschijnlijk besluit de begeleidingscommissie om in de derde teeltronde het verschil tussen dag- en nachttemperatuur te verkleinen door overdag meer te koelen.’

Hoger peil
Kweker Leeuwis ziet het onderzoek Perfecte Chrysant als een middel om als Nederlandse chrysantenkwekers te blijven werken aan het op een hoger peil brengen van de chrysantenteelt. ‘Om een goede internationale concurrentiepositie te kunnen behouden, is het nodig om samen te blijven werken aan verbetering. Denk aan zwaardere chrysanten, snellere teelten, langer houdbare bloemen, en lagere kosten.’

Van santini’s naar pluizers
Binnen zijn eigen bedrijf is Leeuwis bezig om de overstap te maken van santini- naar pluischrysanten. De helft van de productie blijft bestemd voor troschrysanten. ‘In het verleden hebben we goede resultaten geboekt met pluizers. Vanwege een teruglopende vraag vanuit Rusland zijn we er een aantal jaren geleden mee gestopt. Nu de vraag vanuit Oostbloklanden weer toeneemt, zien we nieuwe kansen.’ Leeuwis heeft geïnvesteerd in een machine die pluischrysanten sorteert op bloemgrootte. ‘Automatisch sorteren stelt ons in staat om uniforme bossen samen te stellen. Handmatig lukt je dat niet. Dit is weer een stap naar een beter eindproduct.’

Dit project is gefinancierd door Kas als Energiebron, ChrIP (chrysantentelers) en stekbedrijven.

bron: Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen