De eerste telers met de nieuwe coating AntiReflect halen een hogere productie omdat er meer licht in hun kas valt. Dit jaar vindt de praktijkintroductie van AntiReflect plaats.

Na jaren van ontwikkeling en testen introduceert Mardenkro dit najaar de revolutionaire coating die reflectie op het kasdek tegengaat. Hierdoor valt er jaarrond ruim 3% meer licht in de kas. De coating kan op elke bestaande glazen kas aangebracht worden. Antireflectie is nu dus voor elke teler bereikbaar.

Meer licht omgezet in meer productie
Voorafgaand aan de introductie hebben al enkele telers de afgelopen winter en voorjaar ervaring opgedaan op hun bedrijf. Deze praktijktesten bevestigen de tendens in de meerproductie, die blijkt uit modelberekeningen door Wageningen University & Research (WUR).De WUR-onderzoekers bepaalden met het gewasmodel Intkam hoe goed groente- en siergewassen het extra invallende licht weten om te zetten in productie. Bij tomaat (standaardteelt) en paprika is dat circa 3% meer productie, bij komkommer (2 teelten/jaar) ruim 5%. Roos en gerbera kwamen uit boven de 2,5% meerproductie, chrysant op meer dan 3%. Bij de siergewassen is in de calculaties rekening gehouden met de assimilatiebelichting.

In alle seizoenen effectief
Door reflectie op een kasdek met gewoon glas gaat een deel van het zonlicht verloren, dat dus niet omgezet kan worden in productie. Die weerkaatsing is te voorkomen met AR-glas, maar dat is alleen een optie bij nieuwbouw. Voor bestaande glazen kassen werkt AntiReflect net zo goed. De coating scoort op sommige eigenschappen zelfs beter. Hij stoot namelijk vuil af: er hecht minder vervuiling op het gecoate kasdek dan op gewoon glas. Die eigenschap kan de lichtwinst in de kas nog vergroten.
Het Lichtlab van Wageningen UR heeft door metingen en berekeningen met het Raypro-model de transmissie onder alle invalshoeken van het licht bepaald. Dit is van belang omdat juist in de lichtarme maanden, als de zon veelal onder een lage hoek binnenvalt, elk procent meer licht aantikt. Uit dit onderzoek blijkt de transmissie over een groot traject, van 0° tot zo’n 70°, steeds 3 à 4% hoger dan bij ongecoat glas. De conclusie van de onderzoekers is dat de lichtwinst in alle maanden constant is. Behalve PAR-licht neemt ook de transmissie van infrarood toe, maar in mindere mate.

Combinatie coatings mogelijk
AntiReflect kan het hele jaar op het kasdek blijven en gaat minimaal een jaar mee. Andere coatings, bijvoorbeeld ReduFuse en ReduHeat kunnen erover heen aangebracht worden en doen gewoon hun werk. Wanneer deze coatings aan het eind van het seizoen weer verwijderd worden, is de AR-functie van de onderliggende coating nog steeds intact.

Zorgvuldig opbrengen van groot belang
De transmissie is erg afhankelijk van de dikte van de coating. Daarom is Mardenkro in samenwerking met loonwerkbedrijven tot een werkinstructies gekomen om een heel egale laag op een schoon kasdek op te brengen. Dat is alleen machinaal mogelijk. Een aantal van deze bedrijven is betrokken geweest bij de proeffase en doordrongen van de noodzakelijke zorgvuldigheid. Andere loonwerkbedrijven zullen eerst testen moeten doen voor het beste resultaat. AntiReflect is alleen als ready-to-use formulering beschikbaar; zodat doseringsfouten niet mogelijk zijn. Om aantasting van de laag te voorkomen, mogen geen reinigingsmiddelen op basis van fluor gebruikt worden. Als een bovenliggende laag (zoals ReduFuse of ReduHeat) verwijderd wordt met ReduClean is het belangrijk deze eraf te laten regenen en niet meteen de dekwasser in te zetten. Zorgvuldigheid op elk moment waarborgt een goede laag die het hele jaar zijn werk doet en de teler winst oplevert.

Voor meer informatie:
Mardenkro
Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
T: +31 (0)13 507 70 69
E: sales@redusystems.com
www.redusystems.com