Tholen - Dillewijn Zwapak gaat een nieuwe, state-of the art warehouse bouwen in Aalsmeer. "Het zit al veel langer in de pijplijn", aldus directeur Mark de Krosse, "want de logistiek kan en moet gewoon veel beter. Nu, vijf jaar na de fusie van Dillewijn en Zwapak en met onze fabriek in Kenia goed op de rails, is het moment daar."


Links marketing manager bij Dillewijn Zwapak Age Siebbeles, rechts directeur Mark de Krosse

De drie huidige panden, allemaal in dezelfde buurt maar met telkens een paar honderd meter ertussen, worden afgestoten. Deze panden zijn al lang niet praktisch meer: allereerst vanuit logistiek oogpunt, maar ook omdat ze verouderd zijn. In etappes gebouwd, zogezegd niet custom-made en niet afgesteld op moderne automatisering en techniek. "Het nieuwe pand is dat wel. Het magazijn zal voor het overgrote deel volledig automatisch opereren en daarmee zullen we grote winst boeken, zowel qua logistiek kosten als op gebied van arbeid."


Artist impression, beelden genomen uit de video hieronder

Wat dat laatste betreft: er komen onvermijdelijk arbeidsplaatsen te vervallen. Voor met name de bulkgoederen zijn bijna helemaal geen handen meer nodig, voor kleinere artikelen en orders zal e.e.a. semiautomatisch gebeuren. Dat wil zeggen, met de juiste technische middelen kan een en dezelfde man veel meer orderegels in veel kortere tijd verwerken. In een hoek van het magazijn komen zogenaamde paternoster kasten, voor het echt kleine spul. Dat is vooral ook prettig om bloemisten te kunnen bedienen die natuurlijk kleinere hoeveelheden willen kunnen inkopen. En die natuurlijk met de digitalisering van de veiling meer en meer online hun verpakkingsoplossingen en bloemisterij-artikelen bestellen, vult Age Siebbeles aan. Met die nieuwe technieken kan iemand, die voorheen 70 orderegels per uur verwerkte, er nu 250 doen. “Kortom: met de opening van het magazijn zullen we van 40 fte op logistiek teruggaan naar 20.”

Het magazijn wordt 4 x 2.500 m2 groot en 14 meter hoog. Half september gaat de eerste paal de grond in (nu staat er nog een oude kas, die wordt in de komende weken afgebroken). Per 1 april volgend jaar wordt de faciliteit in gebruik genomen, per 1 juni gaat de rest van de staf over. Op het dak komen zonnepanelen, waarmee het bedrijf op energiegebied volledig zelfvoorzienend zal zijn.Dillewijn Zwapak is in de markt een van de grote toeleveranciers aan de groothandel, retail en bloemist en levert bloemisterijartikelen, hoezen, vazen, bijstekers en zo meer. De laatste jaren groeit het bedrijf flink: het profiteert van de aantrekkende economie, maar ook van de steeds professionelere en fijnmazigere logistiek. Hierdoor is het assortiment breder en het bereik, letterlijk, groter geworden.


Voor meer informatie:
Dillewijn Zwapak
Mark de Krosse
T: +31 (0) 297 354 167
M: +31 (0) 6 535 100 51
E: m.dekrosse@dillewijn.nl
www.dillewijn.nl