Stichting Benefits of Nature uit Zoetermeer heeft met ingang van 1 juli een nieuw bestuur, bestaande uit mensen uit de groensector.

Het voorstel voor een dergelijk bestuur is afkomstig van de Raad van Advies, welke de stichting sinds 2016 van advies voorzag. De groei van Benefits of Nature maakte het wenselijk om via taakverdeling en het gebruiken van kennis en ervaring van bovengenoemde bestuursleden uit de groensector gestructureerd verder te kunnen werken aan de verdere verduurzaming ervan. Het bestuur zal bestaan uit voorzitter Peter Verbaas (Projectdirecteur Voedselveiligheid & Ketenborging Groenten Fruit Huis), secretaris Jan de Ruyter (Sector Banker Plantaardige Sectoren ABN AMRO) en penningmeester Jacco Vooijs (voorzitter LTO Glaskracht Westland). Algemeen directeur Henri Potze zal de dagelijkse leiding hebben en rapporteren aan het sectorbestuur.

“We zijn bijzonder tevreden met deze professionals uit de sector in ons bestuur. Zo kunnen we gerichter en sneller verder werken aan ons doel om de groensector verder te verduurzamen en de kosten voor kwekers te laten dalen”, aldus Henri Potze. De Raad van Advies is met het aantreden van het nieuwe bestuur opgeheven.

Benefits of Nature
Klappolder 130
2665 LP Bleiswijk
Postbus 158
T +31 (0)6 48512804
info@benefitsofnature.eu
www.benefitsofnature.eu