In een nieuwe brochure lichten de Unie van Waterschappen, het ministerie van
Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat diverse waterinnovaties uit. Ook de glastuinbouw ontbreekt niet: hieronder een greep uit de publicatie "Waterinnovaties in Nederland".

AquaReUse: Afvalwater zuiveren tot gietwater voor tuinders
In de Overbuurtsche polder in Bleiswijk is een AquaReUse installatie gerealiseerd in een modern glastuinbouwgebied in de gemeente Lansingerland. AquaReUse verzamelt in het gebied al het afvalwater van glastuinbouwbedrijven en huishoudens in een speciaal hiervoor ontwikkelde installatie. Deze installatie zuivert het water tot gietwater dat voldoet aan alle kwaliteitseisen die tuinders en hun klanten stellen. Tuinders kunnen het afvalwater zo optimaal hergebruiken in de teelt van groenten en sierteeltgewassen.Het AquaReUse-project wil laten zien dat het mogelijk is bedrijven en overheden samen te laten werken aan het sluiten van de waterketen.

Tuinders aan het stuur: Het creƫren van ruimte in gietwaterbassins vooraf aan hevige bui
Het waterschap geeft het stuur uit handen aan tuinders om wateroverlast tegen te gaan. Bij dreigende extreme neerslag wordt opvangruimte gemaakt in gietwaterbassins op de glastuinbouwbedrijven. Als er hevige neerslag wordt verwacht, vraagt het waterschap de tuinder ruim van tevoren om een deel van het gietwater in het waterbassin weg te laten lopen.Ten tijde van de regenbui komt zo minder water direct in het oppervlaktewatersysteem terecht. Hierdoor is er meer ruimte om de regen te bergen. Dit kan wateroverlast voorkomen. De tuinder beslist zelf of hij water uit het bassin weg laat lopen. Deze aanpak vergt een nieuwe manier van samenwerken tussen het hoogheemraadschap, de gemeente en tuinbouwbedrijven.