Tholen - Om in 2018 te kunnen openen, moet begin december het definitieve ontwerp van de dakkas op de REO Veiling klaar zijn. Inagro ligt al een tipje van de sluier op van het ontwerp.

De dakkas komt op de kistenloods van de REO Veiling te staan aan de Roeselaarse ring. "De gevelserre wordt met zijn hoogte van 21 m zeker een baken langs de Roeselaarse ring. Ze rust op vijf cilinders, die dienst doen als reservoir (ong. 2000 m³) voor regenwater. In de 12 m hoge teeltruimte zullen continu groenten voor het brede publiek zichtbaar zijn", onthult Inagro alvast."De ganse serre wordt voorzien van diffuus glas, met uitzondering van de gevelserre en de gevel van de inkomhal. Hoewel telers negatieve ervaringen aangaven met diffuus glas van enkele jaren terug, blijkt het huidig materiaal sterk verbeterd, zowel wat betreft lichtdoorlaatbaarheid als gevoeligheid voor bevuiling door stof. Om lichthinder naar de omgeving tegen te gaan, worden alle teeltcompartimenten voorzien van lichtdicht schermdoek", vertellen ze.

De binneninrichting
Binnenin de serre wordt ongeveer 6000 van de 8000 m² ingenomen door teeltcompartimenten. Een rij compartimenten voor bladgroenten (groen vlak in de schets) wordt door een technische corridor met vooral dagvoorraden voor de voedingsoplossingen, gescheiden van een rij compartimenten voor vruchtgroenten (rood vlak in de schets). Op vraag van de telers zijn enkele grote compartimenten voorzien van ongeveer 700 m², representatief voor de praktijk naast enkele kleinere compartimenten.

Substraatteelt
Bijna vanzelfsprekend voor teelt op 8 m hoogte en op een betonnen oppervlak zal alle teelt grondloos gebeuren onder vorm van substraatteelt, teelt in goten (NFT) en teelt op drijvers (DFT). Voor de verwarming kan de dakserre rekenen op de warmte van de WKK van veiling REO en op warmte geproduceerd door de naburige afvalverbrandingsoven van MIROM. Via een Europees project wordt onderzocht of ook de rookgassen van MIROM kunnen worden gebruikt voor CO2-vorziening.Wedstrijd
De dakkas wordt ontworpen door onderzoeksinstelling Inagro, veiling Reo en de winnaars van de ontwerpwedstrijd: META architectuurbureau uit Antwerpen en Van Bergen Kolpa Architecten uit Rotterdam, het ingenieursbureau Tractebel, de adviseur serretechniek Smiemans Projecten, en een team van de Universiteit Wageningen (WUR). Het concept wordt momenteel afgewerkt en vervolgens in een lastenboek vastgelegd. Dit zal dienen als de basis voor de openbare aanbesteding van het project.

Lees hier meer over de plannen voor de kennisuitwisseling en demonstratie van nieuwe technieken.