Teelt aansturen, terwijl je zelf niet aanwezig bent op de teeltlocatie. Het kan. En dat is erg handig bij bijvoorbeeld projecten in het buitenland of bij een grootschalig bedrijf met meerdere locaties. Op zo'n moment moet de teeltmanager natuurlijk wel kennis hebben van de meet- en regeltechnieken die daarvoor kunnen worden gebruikt. En moet hij of zij de metingen en observaties die de techniek aanlevert, kunnen analyseren en interpreteren. Om vervolgens op basis van die gegevens interventies te kunnen doen en de groei van de gewassen te kunnen stimuleren. Telen op afstand is hiermee een interessante combinatie van plantkunde en techniek.


 
Teeltmanager van de toekomst

Bij het CIV T&U hebben experts uit het bedrijfsleven (Delphy, LTO Groeiservice en HVB Technologys) en het onderwijs (Hogeschool InHolland, Prinsentuincollege en Lentiz onderwijsgroep) samengewerkt aan de ontwikkeling van de lesmodule 'Telen op afstand'. In de lesstof komen alle aspecten van digitalisering in de (glas)tuinbouw aan de orde. Docenten kunnen de module gebruiken om de basisstof te verruimen, leerlingen kunnen 'Telen op afstand' kiezen als profiel- of keuzedeel.

Het onderwerp is heel actueel. Digitalisering wordt namelijk steeds belangrijker in de greenport. In Zuid-Holland bijvoorbeeld is het een van de speerpunten binnen de Roadmap Next Economy (de routekaart van de transitie naar een nieuwe economie). Daar worden inmiddels verschillende initiatieven genomen om de via de techniek verkregen data niet alleen te gebruiken om op afstand te sturen, maar ook om te komen tot innovatieve oplossingen. Onder de naam Tuinder Tom werken momenteel verschillende in data gespecialiseerde bedrijven en kwekerijen samen om data te koppelen en op grond daarvan producten te ontwikkelen. Zo heeft Delphy samen met Florinco en B-mex een app voor watergift in potplanten ontwikkeld, die wordt getest bij Kwekerij Zwethlande in Honselersdijk.

Voor meer informatie:
Centrum voor Innovatief vakmanschap
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
supportoffice@civtu.nl
www.civtu.nl