Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Bacterievuurcontroles van start

Naktuinbouw is gestart met inspecties in zogenoemde bufferzones voor bacterievuur in Nederland. Zowel op de kwekerijen, in de groene ruimte als in fruitteeltpercelen kan men inspecteurs tegenkomen.

Bufferzones
Nederland telt tien bufferzones waarbinnen Naktuinbouw controleert op bacterievuur. Het instellen van deze bufferzones en het uitvoeren van de intensieve inspecties werken om verspreiding van bacterievuur binnen Europa te voorkomen en de afzetmogelijkheden voor bedrijven te vergroten.

In Nederland is sinds 1983 wettelijk vastgelegd dat verspreiding van bacterievuur (Erwinia amylovora) in bepaalde gebieden, de zogenoemde bufferzones, moet worden voorkomen. Dit is geregeld in de 'Regeling Plantgezondheid'. Hierin zijn ook de gebieden bepaald, maar men kan deze ook bekijken in de webviewer van de NVWA.

Verspreiding van Bacterievuur
Bacterievuur kan producten op kwekerijen infecteren en door de quarantainestatus de verhandelbaarheid beperken, wat grote economische schade veroorzaakt. De invoering van de bufferzones is succesvol. Sinds het instellen van de bufferzones is het aantal aantastingen in deze bufferzones gedaald van circa duizend naar ongeveer honderdvijftig aantastingen per jaar.

Speciale status
Door het instellen van de bufferzones kunnen waardplanten die in dit gebied bedrijfsmatig worden geteeld de speciale status (ZP-ERWIAM) krijgen. Nederlandse bedrijven met waardplanten met deze speciale status mogen deze verhandelen naar gebieden binnen Europa die officieel vrij zijn van Bacterievuur. Dit zijn beschermde gebieden, oftewel Zone Protecta.

Controles
De controles vinden ieder jaar plaats in de periode van juni tot oktober. In dezelfde periode worden ook de kwekerijen tweemaal intensief gecontroleerd. Daarnaast wordt er latent getoetst op de mogelijke aanwezigheid van Bacterievuur. Binnen de bufferzone is het aanplanten van een aantal Bacterievuur gevoelige planten - zoals de wilde meidoorn (Crataegus) - verboden. Boomkwekers en fruittelers hebben groot belang bij het vernietigen en verwijderen van besmette planten om aantasting van productiepercelen te voorkomen. De kosten van de controles in de bufferzones worden daarom gedragen door de deelnemende bedrijven. Deelname is geheel vrijwillig, maar zonder deelname is het verkrijgen van de PZ-ERWIAM status niet mogelijk.

Positieve ervaringen
De ervaringen met deze controles zijn positief. Niet alleen door het aanplantverbod, maar vooral als gevolg van de intensieve inspecties en het naleven van de opgelegde maatregelen in de bufferzones. Dit jaar is er één bufferzone aangepast op verzoek van de boomkwekerijsector. De wijziging is aangekondigd in de Staatscourant: Inspecties gebeuren in opdracht van de Raad voor de Boomkwekerij en op basis van de instructies van de NVWA.

Deelnemen
Tuinders die boomkwekerijgewassen in één van de bufferzones telen en interesse hebben om hun producten in aanmerking te laten komen voor de PZ-ERWIAM status kunnen contact opnemen met Naktuinbouw door een e-mail te sturen.

Bron: Naktuinbouw

Publicatiedatum: