Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Nationale Inzameling Landbouwplastics

In verschillende Europese landen wordt de inzameling van landbouwplastics op een nationaal niveau gecoördineerd. Met financiële ondersteuning van LIOF (Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering) onderzoeken Platform Tuinbouwreststromen, Greenport West‐Holland en Bluehub of er ook in Nederland draagvlak is voor een dergelijk platform. Hierin heeft het initiatief de verbinding gevonden met de Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK). De partijen trekken inmiddels gezamenlijk op om bedrijven uit de agrarische sector, plastic recycling en afvalinzameling bij het initiatief te betrekken.

Om de groeiende wereldwijde vraag naar grondstoffen op een efficiënte manier het hoofd te kunnen bieden heeft de Nederlandse overheid als doelstelling dat in 2050 de economie volledig circulair moet zijn. Voorbeelden van initiatieven die hieraan moeten bijdragen zijn het verbod op single‐use plastics, zoals rietjes en wegwerpbekers, het gescheiden inzamelen van huisafval en het statiegeldsysteem voor blik en plastic flessen.

Kunststoffen zijn waardevolle, functionele grondstoffen waar zuinig en zorgvuldig mee omgegaan moeten gaan. De Nederlandse Rubber en Kunststof industrie neemt haar verantwoordelijkheid door verschillende initiatieven, zoals Rethink Plastics, en door actief bij te dragen aan hergebruik en het verhogen van circulariteit. Daarmee wordt bijgedragen aan de volgende maatschappelijke doelstellingen:

  1. CO2-emissies en energiegebruik drastisch verlagen
  2. Weg van virgin fossiele grondstoffen
  3. Bovenstaande kan alleen door versnelling van het volume aan alternatieve grondstoffen op basis van biobased en recyclaat

De Rubber en Kunststof Industrie heeft de afgelopen decennia reeds veel positieve ervaring opgedaan met inzameling en recycling van leidingsystemen, vloerbedekking, autobanden, metaal en kunststofonderdelen van sloopauto's, plastic flessen, etc. Ook heeft de sector met haar 400 leden ‐kunststofverwerkers en recyclers – samen met de overheid en brandowners een belangrijke rol in het beperken van éénmalige en plastic‐wegwerpverpakkingen. Verder wordt er gekeken naar andere product‐segmenten waar inzameling en recycling een bijdrage kan leveren aan beperking van de CO2-emissie, energiegebruik en de afhankelijkheid van virgin fossiele grondstoffen.

Recycling van plastics in agrosector
Ook binnen de agrarische sector lopen activiteiten om de recycling van plastics mogelijk te maken. Zo worden via stichting STORL (Stichting Opruiming Resten en Lege Verpakkingen in de Landbouw) lege verpakkingen voor gewasbeschermingsmiddelen ingezameld. Repeats Europe neemt kuilfolie en wikkelfolie in voor recycling. Veel potten en trays worden al gemaakt uit recyclaat en worden goed gerecycled. Daarnaast zijn er diverse andere initiatieven vanuit recyclers, kunststofverwerkers en verkooporganisaties.

Toch is het voor agrarisch ondernemers vaak lastig om een goed beeld te krijgen waar zij met hun verschillende plasticreststromen naartoe kunnen. De lopende initiatieven richten zich op specifieke soorten plastic en hanteren specifieke voorwaarden en afvoerkosten. Dit zorgt ervoor dat nog steeds grote hoeveelheden plastics, die in de basis geschikt zijn voor recycling, verbrand worden.

Bestaande activiteiten kwetsbaar
De bestaande recycling activiteiten blijken bovendien kwetsbaar; door te focussen op recycling en niet op het toepassen van recyclaat in nieuwe producten zijn recyclingbedrijven afhankelijk van de marktprijs. Dit leidt momenteel tot problemen in deze sector doordat goedkope virgin plastics de markt overspoelen. Daarom zijn producenten geneigd minder te betalen voor recyclaat. Door de federatie NRK aan het initiatief Nationale Inzameling Landbouwplastics te verbinden wordt getracht de keten te sluiten en te borgen dat het gerecycleerde materiaal wordt gebruikt om weer nieuwe producten te produceren.

Initiatief Nationale Inzameling Landbouwplastics
Het initiatief Nationale Inzameling Landbouwplastics wil daarmee de bestaande activiteiten samenbrengen en uitbreiden. Zo willen de partijen het voor alle agrariërs in Nederland mogelijk maken om plastics reststromen ten behoeve van recycling aan te bieden.
Mensen die betrokken zijn bij de productie, verkoop of het gebruik van landbouwplastics bij het transport, de verwerking of recycling hiervan en die willen bijdragen aan dit initiatief kunnen contact opnemen via [email protected].

Bron: Platform Tuinbouwreststromen, Greenport West‐Holland & Bluehub

Publicatiedatum: