Afgelopen najaar namen de Eerste en Tweede Kamer een pakket belastingmaatregelen aan waardoor onder meer het verlaagd tuinbouwtarief voor aardgas afgebouwd gaat worden. De uitfasering van het verlaagde tarief werd van vijf naar tien jaar verlengd. De vraag was daarna of de Europese Commissie akkoord gaat. Een brief van landbouwminister Piet Adema aan de Tweede Kamer wijst erop dat de Nederlandse plannen binnen de Europese kaders passen.

Adema schrijft: "Er zijn gesprekken met de diensten van de Europese Commissie gevoerd hoe deze uitfasering binnen de Europese staatssteunregels past. Op basis van deze gesprekken kan geconcludeerd worden dat een kennisgeving op grond van de Algemene Groepsvrijstellingverordening (AGVV) volstaat. De AGVV is van kracht tot en met 31 december 2026 en zal dan worden herzien. De betreffende passage in de AGVV waarop de steunregeling is toegestaan, is bij eerdere herzieningen relatief stabiel gebleven. Mocht de desbetreffende passage aangepast worden, dan moet het verlaagde tarief daaraan getoetst worden en indien nodig worden aangepast."

Kortom, voorlopig is het akkoord, maar enige onzekerheid, door tuinders juist zo gehekeld, blijft er wel, want na 2026 kan het in theorie alsnog anders zijn.

Subsidie
In de brief doorloopt Adema verder onder meer de status van diverse subsidieregelingen. Voor 2023 zijn alle aanvragen voor EG-subsidie akkoord. Naast de 70 miljoen euro subsidie, investeren telers ook 28 miljoen euro zelf. Tot 2030 is er in totaal 300 miljoen beschikbaar.

Ook is er subsidie voor de glastuinbouw vanuit de Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG). De regeling is m.i.v. 1 februari 2024 opengesteld tot 30 augustus 2024. Er zit 12,5 miljoen in de pot, maar de minister hoopt het budget op te hogen naar 300 miljoen met geld uit het Klimaatfonds.

Voor deze Tijdelijke subsidieregeling hernieuwbare warmteprojecten (HEHW) is 60 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit het klimaatfonds. De regeling is in november 2023 eenmalig open gesteld. Er is voor 48 miljoen euro aan subsidie beschikt, waarvan
30 miljoen euro aan projecten in de glastuinbouwsector.

In 2021 overschreed de sector het CO2-plafond zoals afgesproken in het CO2-sectorsysteem. De minister schrijft dat in overleg met Glastuinbouw Nederland bepaald zal worden waar de heffingsopbrengst heen gaat.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit