Toine Kuijs is HR Manager bij Genson waar zachtfruit in de buitenteelt en in de kas wordt geteeld. Zachtfruit kent twee seizoenspieken in een jaar. Hij vertelt bij Glastuinbouw Nederland over het belang van goed werkgeverschap en geeft tips uit de praktijk.Genson teelt aardbeien, frambozen en prei. Daarnaast zijn ze gespecialiseerd in de opkweek en vermeerdering van zachtfruitplanten waaronder aardbeien-, frambozen- en bramenplanten. Zachtfruit kent twee seizoenspieken in een jaar. De eerste periode van april t/m augustus is gerelateerd aan het aantal lichturen dat nodig is voor de teelt van zachtfruit, de tweede in november en december heeft te maken met het sorteren, inpakken en verplaatsen van de planten naar de koelcel. Alwaar ze bewaard worden voor eigen productie of voor verkoop aan professionele telers in binnen- en buitenland.

De seizoensinvloeden zijn groot bij Genson. De arbeidsbehoefte gaat van 200 werknemers vast in dienst jaarrond naar 1.200 tijdens een piek. Deze piek wordt opgevangen door internationale werknemers vooral uit Polen. Een groot deel daarvan wordt door hun eigen recruiter in Polen gerealiseerd, komt in dienst bij Genson middels een piekcontract of tijdelijke aanstelling en kan gebruik maken van één van 600 huisvestingsplekken die Genson op eigen terrein faciliteert.

Toine: “Goed werkgeverschap is voor ons belangrijk: gelukkige mensen doen hun werk goed en willen vaak graag terugkomen. Dat zien we ook terug in een hoog retentiepercentage.”

Uitzendarbeid goed geregeld
Het andere deel wordt geworven via het uitzendbureau waar ze sinds jaar en dag al mee samenwerken. De uitzendbureaus is een branche waar Toine goed in thuis is. Bij zijn vorige werkgevers in de logistiek werden alle medewerkers via deze route geworven. De kennis en ervaring die hij heeft zet hij ook bij Genson in. Hij zegt: “Als je werkt met een uitzendbureau voor het werven en managen van je internationale medewerkers is het heel belangrijk om duidelijke afspraken te maken. Er zit immers een extra schakel in communicatie tussen jou en je medewerkers. De functionele zaken op de werkvloer worden zeker door ons gedeeld met alle medewerkers. Maar informatie over verloning en huisvesting gaat via het uitzendbureau voor medewerkers die via die route voor ons werken. Als organisatie willen we dat toch ook graag managen en nemen we deze taak heel serieus. We controleren bijvoorbeeld of huisvesting in orde is, salarissen kloppen en op tijd uitbetaald worden. Logischerwijs werken we alleen met gecertificeerde uitzendbureaus.”

De meeste uitzendbureaus werken met coördinatoren die periodiek op de werkvloer aanwezig zijn, zodat jouw werknemers hun vragen kunnen stellen. Waar bij eigen medewerkers er één aanspreekpunt is voor alles op locatie, is dat bij medewerkers via het uitzendbureau gesplitst.

Duidelijke afspraken
Maak duidelijke afspraken met het uitzendbureau over communicatie richting medewerkers. Wie communiceert wat en wanneer. De basis daarover moet op orde zijn. Controleer het uitzendbureau op bijvoorbeeld huisvesting, salarissen correct en op tijd, duidelijke informatie rondom contract. Houd binnen de organisatie rekening met cultuurverschillen. Maak het mogelijk (waar dat kan) om te communiceren in hun moedertaal. Bij Genson spreken alle leidinggevenden bijvoorbeeld Pools, dat vergemakkelijkt de communicatie in het geval van vragen of problemen natuurlijk.

Als extra tips benoemt Toine om duidelijke afspraken te maken over communicatie richting medewerkers. Wie communiceert wat en wanneer. Zorg dat de basis op orde is. Controleer het uitzendbureau op bijvoorbeeld op huisvesting, salarissen correct en op tijd, duidelijk informatie rondom contract. Houd binnen de organisatie rekening met cultuurverschillen. Maak het mogelijk (waar dat kan) om te communiceren in hun moedertaal. Bij Genson spreken alle leidinggevenden bijvoorbeeld Pools, dat vergemakkelijkt de communicatie in het geval van vragen of problemen natuurlijk.

Aandachtspunten bij inschakelen van uitzendkrachten, zzp’ers en payroll
Het werken met flexibele arbeidsrelaties vraagt extra aandacht. Zeker als het officiële werkgeverschap bij een ander ligt. Extra aandacht voor wet- en regelgeving, voor risico’s en aansprakelijkheid zijn belangrijk. Genson werkt met een drietal uitzendbureaus maar ziet uitzendkrachten niet anders dan eigen werknemers. Vanuit het perspectief dat het heel waardevol is als uitzendkrachten terugkomen, om zo kwaliteit te kunnen waarborgen in hun productieproces, investeren zij juist ook in de werkrelatie met uitzendkrachten.

In de checklist "Veilig en sociaal inlenen derden (in de volksmond de checklist uitzendkrachten)" komen alle uitdagingen in het werken met uitzendkrachten terug. De checklist is afgelopen jaar op basis van nieuwe inzichten vernieuwd en nog verder uitgebreid.

Wat staat er in de checklist?
In de checklist staan diverse invalshoeken voor het werken met inlenen van derden. Ook staat er praktische informatie en handreikingen om de weg te kunnen vinden in een complex van regelen.

Betrokkenheid binnen Glastuinbouw Nederland
In de tuinbouwsector wordt er veel gewerkt met uitzendkrachten en dat moet goed gedaan worden. Kritisch en goed kunnen inschakelen van/samenwerken met uitzendbureaus is belangrijk voor de leden. De checklist ondersteunt dit. Belangrijk onderdeel van de Human Capital Agenda onder speerpunt 4 is flexwerk duurzaam aantrekkelijk maken.

Hier is de checklist te bekijken.

Bron: Glastuinbouw Nederland