De Nederlandse glastuinbouw en de waardeketen waar de sector een schakel in is, zijn onderdeel van de economie van Nederland. Dat stelde Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), in een gesprek met voorzitter Adri Bom-Lemstra en directeur Ruud Paauwe van Glastuinbouw Nederland. De branchevereniging had de president van de centrale bank om een onderhoud gevraagd naar aanleiding van zijn uitspraken in het tv-programma Buitenhof op zondag 28 januari 2024 en brengt nu dit bericht naar buiten, na overleg met DNB maar het is geen gezamenlijk persbericht.

Knot zei in Buitenhof dat Nederland zou moeten stoppen met economische activiteiten waarvan de maatschappelijke baten niet opwegen tegen de kosten. In dat verband werd onder andere de glastuinbouw genoemd.


Klaas Knot bij Buitenhof

Constructief gesprek
Bom-Lemstra en Paauwe spreken van een constructief gesprek met Knot. “We zijn blij dat Knot het economisch belang van de glastuinbouw erkent. Het was voor hem gelukkig duidelijk dat de sector onderdeel is van een waardeketen met toeleveranciers, afnemers, dienstverleners en andere ketenpartners. We hebben gesproken over de grote innovatieve kracht van de sector, onze ambities op het vlak van de energietransitie, automatisering en robotisering en het feit dat de glastuinbouw slechts 0,2% van de grond in Nederland gebruikt en daar uiterst efficiënt en duurzaam op produceert,” zegt Bom-Lemstra.

Natuurlijk liggen er ook uitdagingen voor de glastuinbouw, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsmigranten. “We hebben Knot verteld dat we hier onze verantwoordelijkheid pakken door onze leden te verplichten met gecertificeerde uitzendbureaus te werken,” aldus Paauwe. Ook het belang van de glastuinbouw voor de stabiliteit van het landelijk elektriciteitsnet werd bij Knot onder de aandacht gebracht. De sector voorziet met haar elektriciteitsproductie in 10% van de totale Nederlandse elektriciteitsconsumptie. Hier ligt voor de glastuinbouw volgens Knot nog wel een belangrijke taak op het gebied van verduurzaming, aangezien hier fossiele energie voor wordt gebruikt.

Goed verhaal
Knot vindt de bijdrage die de glastuinbouw aan maatschappelijke opgaven kan leveren interessant. “Wij hebben een goed verhaal te vertellen,” zeggen Bom-Lemstra en Paauwe. Knot adviseert hun uit te blijven leggen hoe de sector werkt aan haar toekomstbestendigheid. Verder sprak de DNB-president zijn waardering uit voor de constructieve houding van Glastuinbouw Nederland in het maatschappelijk debat over de inrichting van de Nederlandse economie.

DNB geeft desgevraagd aan zelf niet met een persbericht naar buiten te komen. Na de uitzending van Buitenhof deed men dat wel. Een perswoordvoerder van DNB erkent dat het 'een goed gesprek' was. In 'grote lijnen' onderschrijft men de strekking van het bericht van Glastuinbouw Nederland. Wel blijven er knelpunten. DNB noemt werken onder de werkelijke kostprijs, ondanks certificeringsinspanningen in de sector. "Het is een gedeeld belang hier een einde aan te maken."

Ook wijst men erop dat inderdaad elektriciteit wordt opgewerkt, en dat de glastuinbouwsector hier bijdrage mee levert aan stabilisatie van het net, maar wel stipt men aan dat de opwek geschiedt vanuit fossiele opwekking. "Ook hier is een transitie naar duurzame opwekking onontkoombaar."

Naast met de glastuinbouwsector is door de DNB-directeur niet met 'aangevallen' sectoren gesproken. Zulke gesprekken zijn ook niet aanstaande verzekert de perswoordvoerder.

Bron: Glastuinbouw Nederland