De werkgroep Arbo heeft het sector activiteitenplan voor 2024 klaar. In het sector activiteitenplan staat hoe Glastuinbouw Nederland de basis op orde houdt en hoe samen met de werkgroep Arbo projectmatig wordt projectmatig wordt doorgebouwd aan veilig en gezond werken in de glastuinbouw.

Projecten
Dit jaar staat de implementatie ‘werken bij warm weer’ op de agenda. Onder de vlag van "bescherm bewust" en "uitzendkrachten werken veilig" is gewerkt aan praktische instrumenten. De instrumenten en mogelijkheden worden onder de aandacht gebracht.

Arbocatalogus
In de Arbocatalogus wordt beschreven hoe het werk in de sector veilig georganiseerd kan worden en hoe voldaan kan worden aan de normen in de Arbowet. De Arbocatalogus beschrijft technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. Samen met Stigas heeft de Arbo werkgroep het actualiseren van de volgende hoofdstukken op de agenda staan: Heftruck, veilig werken met loodaccu, vloeibare meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en repeterende handelingen.

RI&E
Ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft, is verplicht de arbeidsrisico’s voor zijn medewerkers in kaart te brengen en te beheersen met behulp van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Dit jaar wil Glastuinbouw Nederland in de week van de RI&E ingaan op de vervolgstappen. Onder de titel ‘de RI&E en nu?’ wordt dit opgepakt.

Bron: Glastuinbouw Nederland