Maandag 29 januari 2024 vond de tweede workshop van NMI-agro plaats over de uitbreiding van het BedrijfsBodemWaterPlan tot de brede monitor ecosysteemdiensten. Deze serie van workshops is bedoeld om ideeën en verbetermogelijkheden op te halen bij agrarisch ondernemers, zodat de tool optimaal afgestemd wordt op hun behoeften.

De deelnemers hebben de eerste versie van de stikstofmodule kunnen inzien. De module geeft inzicht in het stikstofbedrijfsoverschot gedurende het teeltseizoen. Dankzij het geavanceerde rekenhart, ontwikkeld door het Nutriënten Management Instituut, kunnen boeren en tuinders straks inzicht krijgen in de stikstofbalans van de bodem. Daardoor kan de bemesting optimaal afgestemd worden op de behoefte van het gewas. De deelnemers van de workshop hebben verschillende wensen uitgesproken over het gebruik van de tool en het inzicht dat de tool moet opleveren. Dit is voor belangrijke informatie om de tool verder te ontwikkelen.

Ook hebben de deelnemers voor het eerst de rekensystematiek van de Open Bodem Index (OBI) kunnen uitproberen in de tool. De OBI berekent een score over verschillende kwaliteitsindicatoren van de bodem, op de thema’s chemie en nutriënten, structuur & water, bodembiologie, beheer en milieu.

Dit jaar organiseert NMI-Agro nog enkele workshops om deze tool samen verder te ontwikkelen. Voor het meedenken om de tool te verbeteren krijgen deelnemers een passende vergoeding. Aanmelden is mogelijk bij Fauve Henst via fauve.henst@zlto.nl. In november organiseerde NMI eerder een workshop voor de doorontwikkeling van het BedrijfsBodemWaterplan.

Voor meer informatie:
NMI Agro
Nieuwe Kanaal 7C
6709 PA Wageningen
Tel: (06) 29 03 71 03
nmi@nmi-agro.nl
www.nmi-agro.nl