Wat is de rol van natuurlijke vijanden in de beheersing van plagen in sierteelt en akkerbouw? Op een gratis bij te wonen studiedag gaat Inagro dieper in op het natuurlijke kapitaal dat aanwezig is op groentepercelen. Leer nuttige insecten herkennen en ontdek welke strategieën er zijn om deze nuttigen aan te trekken. De natuurlijke vijanden van koolvlieg worden extra uitgelicht als voorbeeld. Tijdens de pauze zijn verschillende nuttigen te bekijken onder de microscoop.

Ook de duurzame beheersing van koolvlieg komt aan bod. Tijdens de workshop worden er tips gegeven voor het komend teeltseizoen. De demonstratie wordt beëindigd met slimme IPM technieken. Groentetelers vinden hier snel informatie over bruikbare technieken in hun teelt.

Programma:
14:45 uur: ontvangst
15:00 uur: start met verwelkoming
15:10 uur: natuurlijke vijanden in de groenteteelt, met beheersing van koolvlieg als case - Femke Temmerman, Inagro, project SUSCABFLY
15:55 uur: duurzame beheersing van koolvlieg: projectresultaten SUSCABFLY - Sofie Darwich, Inagro en Ellen Dendauw, PCG
16:15 uur: pauze met hapje en drankje
16:45 uur: slimme technieken voor innovatieve gewasbescherming: SmartProtect - Sabien Pollet, Inagro, project SmartProtect
17:30 uur: einde

Fytolicentie
Deze studiedag komt in aanmerking voor de bijscholing fytolicentie. Het is daarbij belangrijk om een identiteitskaart mee te brengen.

Adres:
Oostnieuwkerksesteenweg 101
8800 Roeselare
België

Hier is het mogelijk in te schrijven bij Inagro.