Westlandse telers die een waterbassin of verharding willen realiseren, krijgen eisen opgelegd over een 'groene inrichting'. Het gemeentebestuur heeft beleidsregels opgesteld. Die zijn deze week in het Gemeenteblad Westland gepubliceerd, nadat de gemeenteraad er een besluit over nam in de vergadering van 31 januari.

Een waterbassin langs bepaalde wegen moet 'voldoende onzichtbaar' worden gemaakt. Dat is nu vaak niet het geval, constateert het gemeentebestuur. Ook voor entrees van glastuinbouwbedrijven zijn regels opgesteld.

De beleidsregels bestaan uit voorschriften waaraan tenminste moet worden voldaan, terwijl er altijd vrijheid van soortkeuze voor de ondernemer is. Uit de beleidsregels kunnen ondernemers ook halen wat ze eventueel nog meer kunnen doen, zo daar behoefte aan is en de wens daartoe bij de ondernemer bestaat.

Er worden drie soorten wegen onderscheiden, waarbij de volgende wegen een specialere status hebben vanwege de cultuurhistorische en recreatieve waarde: Lange Broekweg, Nolweg, Oudecampsweg, Burgerdijksweg, Oostbuurtseweg, Noord-Lierweg, Kleine Achterweg, Hoge Geest (tussen Geestweg en Grote Achterweg), Bonnenlaan/Staelduinlaan, ‘t Louwtje en Wenpad.

Naast de wegencategorisering is er dan ook nog het hoofdvaarnetwerk waarmee rekening gehouden moet worden.

De beleidsregel wordt een jaar na inwerkingtreding geëvalueerd. Bekijk hier de publicatie van de regels in het Gemeenteblad Westland.