In 2024 starten Greenports Nederland en Glastuinbouw Nederland een langdurige campagne met als belangrijkste doel de sector stevig te positioneren. De campagne richt zich specifiek op politiek, ambtenaren, ngo’s en influencers. In 2023 is onder aanvoering van die partijen gestart om vanuit de sector meer regie te pakken op positionering.

De eerste stap was het samenbrengen van de verschillende partijen en branches en er is op basis van onderzoek gewerkt aan een gezamenlijk en nieuw narratief. Samen met partners Bloemenbureau Holland, Federatie Vruchtgroente Organisaties, GroentenFruit Huis, Glastuinbouw Nederland, Plantum, Royal FloraHolland en de Versnellersgroep Producenten Sierteelt werkt Greenports Nederland aan dit positioneringsprogramma.

Bron: Greenports Nederland