Woensdag een knikje omhoog, donderdag weer een knikje omlaag. De TTF-gasprijs blijft zich onder de 30 euro per megawattuur begeven. Is de gasmarkt ‘risico-moe’, is de vraag die energiespecialisten van AgroEnergy er bij stellen in hun update.

De markt reageert veel minder heftig op (geopolitieke) ontwikkelingen dan een aantal maanden terug, zien zij. Ook korte, ongeplande verstoringen in Noorwegen oefenen nauwelijks invloed uit op de gasprijs, net als omvarende LNG-schepen.

In de update wijzen ze vanuit Rotterdam verder op een nog altijd licht dalende trend voor de elektriciteitsprijs, ondanks dat de emissierechtenprijs weer iets aan het opkrabbelen is. Lees hier de hele update.

De TTF-daggasprijs opende vrijdag op 27,28 euro per megawattuur. De EPEX-dagprijs voor elektriciteit ligt vrijdag op ruim 71 euro per megawattuur. Een fors stuk lager dan donderdag (ruim 83 euro). Er staat weer een stormachtige wind. Hierdoor neemt windopwek van elektriciteit toe en is minder fossiele opwek nodig.

Negatieve gasprijzen
Gasunie Transport Services (GTS) komt terug op een bijzonderheid in de gashandel van twee weken terug. "In de nacht van 11 op 12 januari 2024 zijn bij balanceeracties van GTS via de beurs ICE Endex opmerkelijke prijzen gerealiseerd. Het systeem van GTS bevatte een te grote hoeveelheid gas die GTS heeft verkocht. Bij een drietal transacties zijn daarbij negatieve prijzen opgetreden, waarvan de hoogste bijna 1400 EUR/MWh was."

GTS heeft de situatie geanalyseerd en met ICE besproken en deelt de volgende conclusies. "Na gesprekken met marktpartijen is gebleken dat de longsituatie mede is ontstaan doordat gerealiseerde temperaturen hoger lagen dan de voorspelde temperaturen. Door de hogere temperaturen en het te laat inspelen van marktpartijen op de lagere gasafnames door eindgebruikers ontstond er een overschotsituatie." Een tweede conclusie: "Omdat bij de 3 balanceeracties de markt niet al het aangeboden gas gekocht heeft, heeft dit geresulteerd in deze opvallende prijsvorming."

In het oktober 2022 was er ook een negatieve gasprijs. Dat uurtje bleef buiten bereik van de glastuinbouw, zo leerde navraag destijds.