Er is veel te doen om uitbreiding van bedrijventerrein ABC Westland. Voor de bouw is inmiddels het startschot gegeven, kassen zijn gesloopt, maar omwonenden en ook Glastuinbouw Nederland zijn er niet blij mee. De belangenbehartiger ziet met lede ogen aan hoe een glastuinbouwgebied met een 'rooskleurig toekomstperspectief' ingeruild wordt voor bedrijven. Dat die bedrijven, ook vóór het glastuinbouwcluster, moeten kunnen groeien, daarmee is Glastuinbouw Nederland het wel eens. Maar, zo stelt men in een brief aan het Westlandse college van B&W:

"Het getuigt echter geenszins van een goede ruimtelijke ordening om een glastuinbouwgebied met zo’n kansrijk en duurzaam toekomstperspectief te verkwisten ten behoeve van een agrologistiek bedrijventerrein op een ongunstige en onlogische locatie, zowel ruimtelijk als in de synthese van het cluster." Lees hier de hele brief, onder de aandacht gebracht door protestcollectief 'Zeg nee tegen ABC'.