Tholen - De incidenten rond de Rode Zee blijven aanhouden en terwijl meerdere partijen op het moment zoeken naar kortstondige alternatieven lijkt de problematiek langer aan te slepen dan verwacht. "We zullen moeten kijken naar toekomstbestendige oplossingen voor de logistieke keten", zo stelt Steve Alaerts van Foodcareplus. Hij is sinds eind vorig jaar toegetreden tot het bestuur van de International Fresh Produce Association (IFPA), waarbij hij zich zal toeleggen op het bouwen van een toeleveringsketen voor verse producten van de toekomst. In deze ‘Fresh Supply Chain of the Future’ ziet Steve een grote rol weggelegd voor synchromodaliteit.

De eerste weken van de aanvallen ging het vooral over de directe gevolgen hiervan en hoe men zo snel mogelijk kan kijken naar oplossingen. "Nu zijn we een aantal weken verder en is te zien dat men zich begint te realiseren dat het niet zomaar voorbij gaat. Er wordt gekeken naar hoe hun bedrijfsprocessen ingepland staan", vervolgt Steve. "De tijd van urgentie heeft plaatsgemaakt voor reflectie. Tijdens de coronapandemie is er in de logistieke keten veel gesproken over het minder afhankelijk worden van bepaalde regio's, infrastructuur of zakenpartners. Echter zien we nu al dat men weer vervalt in oude gewoontes. Veel van de cargoflows van bedrijven in de voeding zijn nog altijd erg gestoeld op oude concepten met beperkte scenario's bij een probleem. Maar wat als er iets gebeurt? Wie heeft dat in zijn scenarioboeken staan? Hoe gaan we het strategisch oplossen en hoe blijven onze stakeholders toch hun geld verdienen?"

De directeur van de logistiek dienstverlener ziet op dit moment meerdere gevolgen van de beschietingen door de Houthi-rebellen in de Rode Zee. "Aan de ene kant heb je de directe consequenties ten gevolge van de actualiteit. Kijk bijvoorbeeld naar avocado's of mango's. Binnen een aantal weken moet dit fruit van Oost-Afrika deze kant op komen. Oost-Afrika zit qua kwaliteit nog niet altijd op het niveau dat andere delen van de wereld op de markt brengen. Als reders dan niet snel een oplossing zoeken, gaat er misschien wel geen alternatieve service zijn om het fruit binnen een comfortabele tijd naar Europa te krijgen. Eenzelfde situatie is er met de druivenflows uit India. Men zit daar met de handen in het haar, omdat ze deze nu naar Europa moeten gaan verschepen. Dan kunnen de vertragingen catastrofale consequenties hebben voor het fruit."

Extra kosten voornamelijk binnen de keten
"Het gevolg is dat we de eerste prijsschokken zien door de gevoelige verhogingen van transportkosten en extra kosten die rederijen willen compenseren. Ten tweede, als een product niet meer aankomt uit een bepaalde regio of het fruit te lijden heeft onder lange vertragingen zal er meer druk komen op andere aanvoerregio's. Als er verliezers zijn, zijn er namelijk ook altijd winnaars. Landen die wel het fruit aan kunnen voeren, kunnen meer gaan vragen. Dat zal de prijsdruk uiteindelijk ook allemaal verhogen."

Er komt, zo legt hij uit, daarnaast in dit geval nog een extra kostenplaatje bij kijken. "We moeten ook niet vergeten dat de verzekeraars tijdens de pandemie absurde bedragen hebben moeten betalen aan bedrijven met verzekeringscontracten vanwege de vertragingen. Dat heeft er destijds toe geleid dat al die contracten daarna geweigerd werden en veel vertragingsclausules geschrapt. Het gevolg is dat im- en exporteurs geen aanspraak meer maken op tegemoetkoming. Dat is een essentieel verschil met de coronaperiode."

Steve legt echter uit dat dit geen kosten zijn waar de consument direct iets van zal merken. "Korte termijn prijsschokken worden over het algemeen niet gelijk doorgezet naar de consument. Prijzen worden onderling op lange termijn afgesproken, waardoor zulke volatiliteit ook binnen de keten geregeld wordt. Uiteindelijk zal het, als het een zeurende hoofdpijn blijft, ook doorsijpelen naar de prijzen in de retail en dus de consumenten, maar voor nu wegen de kosten dus nog een stukje extra op bedrijven in de keten, waardoor de realisatie stilaan is gekomen dat alternatieve oplossingen een must zijn geworden. Niet enkel op de korte termijn, maar voor een langdurige duurzame logistieke keten."

Synchromodaliteit
Een streven waar ook Steve voor strijdt, waarbij hij dus een belangrijke rol weggelegd ziet voor synchromodaliteit. "Het is vaak zo dat men een modaliteit ziet dat voor hen het beste is op het gebied van kosten en snelheid, waarbij vervolgens elke andere mogelijkheid aan de kant geschoven wordt. Luchtvaart is de laatste tijd al helemaal in het verdomhoekje geplaatst, maar ook daar is men alsmaar bezig met duurzame oplossingen. Denk aan aviation sustainable fuel. Ik geloof dat we zulke transportmogelijkheden niet te snel af moeten schrijven. Het kan ook een oplossing zijn voor de disrupties in de logistieke keten. Niet om volledig over te stappen, maar stel dat je een bepaalde flow vervoert over 2 of 3 sectoren: via de zee, lucht en het spoor. Dan kun je snel schakelen als er 1 van de 3 wegvalt."

"Spoor is voor de versindustrie nog lastig, omdat deze sector nog niet opgezet is voor grote verschuivingen, zoals het maritiem vervoer dat aan kan. Bovendien transiteer je bij zowel de noordelijke als zuidelijke routes door regio's, waar het ook niet even risicoloos is. Echter is dit moment wel de kans om goed na te denken hoe we door middel van een combinatie met dit soort zaken om kunnen gaan. Met zee- en luchtvaart zijn al slimme combinaties mogelijk, die ten goede komen aan de verssector. In eerste instantie zit er misschien een prijskaartje aan, maar na verloop van tijd zullen ook hier steeds concurrerendere prijzen ontstaan, waarbij ook nog eens snel geschakeld kan worden bij problemen. Dit is het moment voor een brede oproep om met elkaar deel te nemen aan het gesprek", zo besluit Steve.

Voor meer informatie:
Steve Alaerts
Foodcareplus Logistics
Oudeleeuwenrui 25
2000 Antwerpen, België
+32 3 242 91 50
sales@foodcareplus.com
www.foodcareplus.com