Het is binnenkort weer tijd voor de viering van de lokale Boomfeestdag in Zundert. Deze zal plaatsvinden op de sluitingsdag van het Boomfeestdag Plantseizoen, namelijk op 20 maart 2024. Op die dag wordt onder andere de aanplant van de zgn. zaadgaard voltooid.

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Op initiatief van Stichting European Plant Support zijn Stichting GrootGroenPlus, Coöperatieve Vereniging Treeport en Treeport BCT Partners aangehaakt om het voortouw te nemen. Rabobank De Zuidelijke Baronie levert een financiële en programmabijdrage om de plannen voor dit maatschappelijke initiatief te kunnen realiseren.


Aanplant eerste deel van de zaadgaard

De hoop is dat bij dit project nog meer partijen zullen gaan aansluiten of hun steun zullen betuigen, men wil namelijk toe naar een jaarlijks evenement. Het evenement krijgt ook steun van de gemeente Zundert en de Stichting Nationale Boomfeestdag zelf.

Uitbreiding zaadgaard
Tijdens de viering op 20 maart 2024 zal onder andere de zaadgaard (een boomgaard speciaal bedoeld voor het oogsten van zaden) op Business Centre Treeport worden afgerond. Het eerste deel met 2.750 bomen en planten werd al op 16 maart 2022 met de via Coöperatieve Vereniging opgedane kennis, door de basisschoolkinderen aangeplant en groeit goed. Ook het tweede deel van de zaadgaard zal nu worden aangeplant. Deze is straks gevuld met 20 verschillende soorten bomen en planten, waarvan later zaden geoogst kunnen worden. Hierdoor wordt de continue productie van die bomen en planten bevorderd.

Er is ook volop aandacht voor het kinderprogramma; zo zijn er klassikale lessen over de boomteelt, een heuse Boom van de Toekomst-wedstrijd en als klap op de vuurpijl het plantmoment op 20 maart. Diverse klassen gingen al aan de slag met de wedstrijd en op de 20e zullen zo’n 150 kinderen daadwerkelijk op de plantlocatie aanwezig zijn. Uiteraard is het de wens dat alle basisscholen aansluiten; er wordt daarbij ook over de grens naar Hoogstraten in België gekeken.

Band met Zundert
De landelijke Stichting Nationale Boomfeestdag is al sinds jaar en dag het goede doel van vakbeurs GrootGroenPlus. Van daaruit is ook de hechte band ontstaan met regio. Zundert is eerst eenmalig accentgemeente geweest voor de Nationale Boomfeestdag Viering. Dit als voorbereiding op de Nationale Viering op 16 november 2022 in de gemeente Zundert. Door het daar ontstane en geziene enthousiasme onder kinderen maar ook onder de volwassenen, is er in 2023 voor gekozen om voortaan ook voor een jaarlijkse lokale viering te gaan.

De Nationale Boomfeestdag zorgt op een leuke educatieve manier voor extra aandacht voor de boomkwekerijsector en promoot deze sector onder kinderen en jongeren. Dit zorgt ervoor dat we als sector hopelijk ook in de toekomst kunnen rekenen op gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.