In 2020 verkende teeltmanager Johan Langelaan (Maarel Orchids) de opties om het aantal belichtingsuren te reduceren, zonder concessies te doen aan de lichtsom voor zijn gewas. Consultant Paul van Gils (Lumiforte) wees hem op de gecombineerde inzet van ReduFuse IR en ReduHeat. “Gedoseerde toepassing in meerdere lagen houdt warmte buiten en laat meer daglicht toe in vergelijking met ReduSol”, zegt de teeltman na drie jaar ervaring. “Daardoor branden de lampen korter en besparen we veel energie.”

In het verleden legde Langelaan in het voorjaar eenmalig een laag ReduSol op het dek. Deze tijdelijke coating weert effectief warmte, maar laat ook minder licht toe in het gewas. “Het was altijd een gegeven om de lampen dan enkele uren te laten branden, zodat de planten voldoende licht kregen om te groeien”, vertelt de teeltmanager. “Wij vroegen ons af of er wellicht een slimmere oplossing was, want de energiekosten waren in 2020 weliswaar laag, maar voor hoelang?”


Teeltmanager Johan Langelaan, Maarel Orchids: "Het was al rendabel bij een gasprijs van 15 cent"

Warmte weren, licht behouden
Langelaan legde zijn vraag voor aan consultant Paul van Gils van Lumiforte, dat naast ReduSol nog andere coatings met een specifieke werking in het assortiment heeft. “Paul stelde voor om over te schakelen op twee andere coatings, die op verschillende momenten over elkaar worden aangebracht op het glas”, vertelt hij. “Met ReduFuse IR en ReduHeat zouden we evenveel warmte kunnen weren als met ReduSol, maar veel minder licht verliezen. Daardoor hoeven de lampen minder bij te springen en verbruiken we minder stroom. Een bijkomend voordeel was dat we twee aparte schermstrategieën konden aanhouden voor de warme en koele afdelingen.”

Eerste redufuse IR, dan Reduheat
Volgens de aangepaste schermstrategie wordt er in de eerste helft van februari op het hele bedrijf een dunne, eerste schermlaag aangebracht met ReduFuse IR. Deze coating laat minder infrarood licht (= warmte) door en verstrooit het doorvallende PAR-licht. Die laatste eigenschap zorgt bovendien voor een homogeen lichtniveau wanneer de beweegbare schermen gedeeltelijk dicht liggen.

“Je ziet geen zon- of schaduwbanen op het gewas, wat ook noodzakelijk is voor een uniforme groei. Diffuus glas hebben we niet, dus dan is ReduFuse IR een mooi alternatief.”

Rond week 17-18 (afhankelijk van de weersomstandigheden) wordt er over de koele afdelingen een aanvullende, dikke laag ReduHeat aangebracht. Ook dit product laat minder warmte toe in de kas, maar heeft een hoge lichtdoortlatendheid. Rond week 22-23 volgt er een tweede laag ReduHeat. De drie opeenvolgende schermlagen beschermen de koele afdelingen tegen overmatige warmtestraling, terwijl er veel meer PAR-licht binnenkomt dan voorheen onder ReduSol. “Van mei tot september scheelt dat ons enkele honderden belichtingsuren”, aldus de teeltman.

Geen invloed op plantkwaliteit
Volgens Langelaan merken de planten weinig van de nieuwe wijze van schermen. “Het kasklimaat is nagenoeg gelijk”, zegt hij. “De planttemperatuur komt onder ReduHeat iets lager uit dan onder ReduSol, maar omdat er in beide gevallen aanvullende koeling nodig is via luchtbehandeling, wordt dat effect feitelijk weer tenietgedaan. Wij zien geen verschillen in teeltsnelheid of productkwaliteit.”

Rendabele investering
Is de besparing groot genoegen om de hogere kosten van deze schermstrategie terug te verdienen? Er vinden nu immers meerdere behandelingen plaats, die zowel meer coating als extra arbeid vergen. “Dat hebben we uiteraard eerst doorgerekend”, antwoordt de teeltspecialist. “Wij wekken de meeste stroom zelf op met WKK. In 2020 gingen we nog uit van een gasprijs van 15 cent per kuub. Tegen die kostprijs zouden we de hogere investering in een zonnige zomer 1,5 keer terugverdienen, in een donkere zomer zelfs drie keer. Daar hoefden we dus niet lang over na te denken. En bij de huidige contractprijzen heeft de gerealiseerde energiebesparing financieel een nog grotere impact. We zijn dus dolblij dat de lampen langer uit kunnen blijven, terwijl het gewas niets tekort komt.”.

Voor meer informatie:
ReduSystems
Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
T: +31 (0)13 507 53 99
sales@redusystems.com
www.redusystems.com