Vrijdagmiddag 12 januari is het startschot gegeven voor een nieuwe samenwerking om geothermie in Brabant te versnellen. De provincie Noord-Brabant, gemeente Helmond en Energie Beheer Nederland (EBN) hebben daarvoor een actieplan ondertekend. Samen met andere gemeenten en verschillende organisaties gaan zij aan de slag om de ontwikkeling van geothermie in Brabant een impuls te geven. Door middel van geothermie kan de glastuinbouw duurzaam worden verwarmd.

Toekomstbestendige warmtebron
In de Uitvoeringsagenda Energie 2022-2023 en de Energieagenda 2019-2030 van de provincie is geothermie benoemd als één van de duurzame warmtebronnen voor de toekomst. Geothermie is duurzame warmte uit de ondergrond waarmee een deel van de gebouwde omgeving, de glastuinbouw en (lichte) industrie verwarmd kunnen worden.

Jos van der Horst, gedeputeerde Energie van de provincie Noord-Brabant: “Geothermie kan een belangrijke bron van duurzame warmte zijn. De ontwikkeling van deze warmtebron vergt echter gedegen onderzoek en aanzienlijke tijd en middelen. Het financiële risico is vaak te groot om door slechts één partij te worden gedragen. Maar we zien wel degelijk potentie voor geothermie in Brabant. Het is daarom van belang om kansen te benutten en uitdagingen op te lossen. Dat moeten we samen doen. Met deze samenwerkingsovereenkomst en het actieplan gaan we, onder voorwaarde van zorgvuldige afweging van de risico’s, aan de slag.”

Eerste onderzoeken
De eerste onderzoeken vanuit het actieplan gaan komend jaar van start. De belangrijkste aandachtspunten op korte termijn zijn het wegnemen van belemmeringen ten aanzien van de Roerdalslenk, de geologische data van de ondergrond verbeteren, financiële risico's verminderen en kansen benutten als het verder verduurzamen van bestaande warmtenetten. Ook het potentieel van ondiepe geothermie wordt onderzocht.

Bron: Provincie Noord-Brabant