In januari 2024 werd een nieuwe mijlpaal bereikt in de bouw van het nieuwe innovatie- en kenniscentrum van de boomkwekerij, Rootz, gevestigd op Business Centre Treeport (BCT) in Zundert. De bouw is in 2023 van start gegaan en deze maand werd al het hoogste punt bereikt. Dat wordt gevierd, op 16 januari aanstaande.

Meest duurzame bedrijventerrein van Nederland
BCT heeft de potentie om het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland te worden. Het bedrijventerrein richt zich volledig op de boomkwekerij en daaraan gelieerde bedrijvigheid en omvat zo’n 60 ha. BCT is ontsproten aan Coöperatieve Vereniging Treeport. Dankzij de ongeveer 175 leden van deze vereniging kan het BCT rekenen op een sterk draagvlak in de sector.

Doelstelling en ambitie Rootz
Het innovatie- en kenniscentrum Rootz is een bijzondere aanwezigheid op dit bedrijventerrein. Rootz benadert ‘de plant’ meer dan alleen decoratief en kijkt naar de toegevoegde waarde die de plant heeft op het gebied van materie, energie en inhoudsstoffen. Er is een Europese ambitie en hiervoor worden veel kansen, door de aanwezige kennis, de locatie van het centrum, het ecosysteem en de drive vanuit het bedrijfsleven gezien.

Innovatie en rol Rootz
Het bedrijfsleven is op BCT in the lead, Rootz vervult een belangrijke rol als initiator en facilitator. Daarnaast verzorgen de samenwerkende kennisinstellingen als Aeres, AVANS, Curio, Yuverta en HAS de ondersteuning op verschillende projecten. Rootz focust zich op de boomkwekerij, maar is bewust niet dogmatisch. Innovatie ontstaat juist door verschillende ontwikkelingen, technieken en bedrijven bij elkaar te zetten, zo weet men, en dvndaar dat nadrukkelijk verbinding gemaakt wordt met techniek, bouw, farmacie en andere sectoren. Concreet zijn onder andere (lange en korte) ketens opgezet rondom biobased bouwen, agroforestry, mycorrhiza, farmacie en water. Binnenkort dus vanuit de eigen locatie op Business Centre Treeport.

Praktisch
Geïnteresseerden zijn van harte welkom om deze mijlpaal mee te vieren op 16 januari 2024, van 12:00 tot 14:00 uur. De viering vindt plaats op BCT Treeport, Treeport 1, 4891 PZ Rijsbergen (naviga-e: Rietvelden, Zundert). Het feest vindt plaats in het gebouw van Rootz, inmiddels vrijgegeven van bouwplaats. Alle faciliteiten zullen worden verzorgd, de ruimte zal verwarmd zijn en er zijn geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig. Graag wel vooraf aanmelden. Contactpersoon: Peter Berben, 06- 51788158, Peter@Treeport.eu