2023 was opnieuw een jaar vol uitdagingen voor Port of Antwerp-Bruges. De geopolitieke spanningen en vertraging van de wereldwijde economische groei zorgen overal voor een lagere industriële productie en een daling in de handelsstromen. Daardoor daalde de totale goederenoverslag, die in 2023 271 miljoen ton cargo bedroeg, met 5,5% ten opzichte van 2022, zo meldt het havenbedrijf.

Het marktaandeel van het containersegment van de haven blijft groeien ten opzichte van de andere havens in de Hamburg-Le Havre range en bevestigt de sterke wereldwijde positie van Port of Antwerp-Bruges in dit segment. Om ook in de toekomst de strategische rol als wereldhaven te kunnen verzekeren, ​ blijft duurzame groei een prioriteit en is voor de volgende tien jaar een belangrijk investeringsprogramma voorzien.

De zwakke economische groei wereldwijd en de lagere vraag naar grondstoffen weegt op de globale vraag naar containervervoer. Voor Port of Antwerp-Bruges resulteerde dit in 2023 in een daling van de containeroverslag met 6,3% in ton en 7,2% in TEU, in vergelijking met 2022. In vergelijking met de concurrerende havens, presteerde Port of Antwerp-Bruges beter. Het marktaandeel in de Hamburg – Le Havre range in de eerste negen maanden van 2023 steeg met 0,6%-punt tot 30,2%.

Het droge bulksegment daalde met 13,9% ten opzichte van vorig jaar. De vraag naar steenkool, die in 2022 hoog was als gevolg van de energiecrisis, is intussen opnieuw sterk gedaald. Ook de meststoffen die vorig jaar al daalden onder meer als gevolg van de sancties tegen Rusland en de gestegen meststoffenprijzen, dalen dit jaar verder. ​

In 2023 liepen 20.156 zeeschepen Port of Antwerp-Bruges aan, een daling met 4,2%. De totale bruto tonnenmaat van deze schepen steeg met 2,6% tot 657 miljoen BT.

Investeren in de toekomst
Als wereldhaven en poort naar en van Europa is Port of Antwerp-Bruges een cruciale schakel in de internationale logistieke keten. Daarom staat duurzame groei centraal, niet alleen door investeerders aan te trekken, maar ook door zelf te investeren. De komende tien jaar voorziet de haven daarom een investeringsprogramma ter waarde van €2,9 miljard, onder andere in nieuwe infrastructuur zoals een kaaimuur voor de Europa Terminal, de Royerssluis en restgronden op Linkeroever.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: “Dat 2023 geen topjaar zou worden, zagen we al langer aankomen. We staan als haven dan ook in het middelpunt van economische en geopolitieke uitdagingen. Maar, met een sterke strategie, de fusie en een efficiëntie-oefening hebben we ons tijdig georganiseerd en winnen we zelfs aan marktaandeel in de Hamburg-Le Havre range. Zeker in woeliger vaarwater, is het essentieel dat we, met ons strategisch plan als kompas, gefocust blijven varen in de juiste richting. En dat gaan we ook in 2024 blijven doen. Zodat we aantrekkelijk blijven voor investeerders en onze strategische rol als pionier ook in de toekomst kunnen blijven spelen. Rechtszekerheid is daarbij cruciaal. We verwachten dan ook van de overheid snel duidelijkheid over een werkbaar vergunningenkader en correcte voorwaarden om als bedrijf te kunnen blijven functioneren en als topplatform investeringen te kunnen blijven aantrekken.”

"Onze haven is dé economische motor van Vlaanderen. Die motor hield het afgelopen jaar ondanks grote economische en geopolitieke uitdagingen goed stand dankzij alle werknemers en bedrijven die het beste van zichzelf geven. En daar wil ik ze opnieuw enorm voor bedanken, zeker omdat we - ondanks de daling van 5,5% in totale goederenoverslag - in de Hamburg-Le Havre range nog aan marktaandeel hebben gewonnen! Onze haven zorgt voor de nodige welvaart. Om duurzaam te kunnen blijven groeien is het uiterst belangrijk dat we aantrekkelijk genoeg blijven om de nodige investeringen aan te blijven trekken. Sleutelprojecten zoals ECA (Extra Containercapaciteit Antwerpen) en NSZ (Nieuwe Sluis Zeebrugge) blijven dan ook de hoogste prioriteit hebben om ook in de toekomst onze positie als wereldhaven te verzekeren. Het jaar 2024 is alvast voor onze haven goed gestart met de vergunning voor Ineos. Uitstekend nieuws voor onze jobs én onze Vlaamse welvaart", aldus Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges.

Dirk De fauw, burgemeester van de stad Brugge en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges: “We zijn ondertussen al ruim anderhalf jaar één haven en de toegevoegde waarde laat zich duidelijk zien, vooral gezien de huidige moeilijke context. Daardoor kunnen we de containervolumes spreiden over beide platformen en zijn we een sterker merk als haven op internationaal niveau. Als fusiehaven zetten we samen met de industrie ook belangrijke en essentiële stappen in de energietransitie, op weg naar een klimaatneutrale haven in 2050. ​ Maar onze focus ligt naast economie en klimaat ook op mens en omgeving. We zijn een haven van mensen, voor mensen en zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten op de omgeving en de omwonenden. Daarom blijven we inzetten op de kwaliteit van onze omgeving.”

Bron: Port of Antwerp-Bruges