Vanaf 1 januari 2024 is het wettelijk minimummaandloon veranderd in een wettelijk minimumuurloon. De impact van het minimumuurloon blijkt volgens Alfa groter dan gedacht.

Wat is er aan de hand?
Uitgangspunt per 1 januari 2024 is een salarisberekening op basis van een uurloon. Voor oproepkrachten verandert er dus niets. Zij ontvangen al een salaris gebaseerd op het uurloon maal het feitelijke aantal gewerkte uren. Voor medewerkers met een vast aantal arbeidsuren per week is dat anders. Volgens de berekeningswijze van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet rekening worden gehouden met de feitelijke dagen waarop iemand werkt.

Nu telt een jaar nooit precies 52 weken. Dit betekent dat volgens de nieuwe regels het maandsalaris jaarlijks kleine verschillen kan vertonen. Uitgaande van maximaal vijf werkdagen per week, kan een jaar 260, 261 of 262 werkdagen bevatten. In 2024 zijn dat er 262. Bovendien kan de nieuwe methodiek ertoe leiden dat twee medewerkers die op hetzelfde aantal uren per week werken, toch een verschillend maandloon ontvangen.

Voorbeeld
Stel dat medewerker A op maandag en dinsdag werkt en medewerker B op donderdag en vrijdag. 2024 telt 53 maandagen en dinsdagen en 52 donderdagen en vrijdagen. Allebei werken ze zestien uur per week. Bij de berekening van een vast maandloon ontvangt medewerker A tóch méér dan medewerker B, omdat hij in 2024 twee dagen extra werkt.

Wat is het risico?
De meeste salarisverwerkingspakketten kiezen ervoor om bij de bepaling van het salaris geen rekening te houden met het rooster maar het maandloon (naar rato) vast te stellen op basis van 262 dagen. Deze berekeningswijze is minder accuraat dan de voorgeschreven methode van het ministerie. Zonder rekening te houden met het werkrooster bestaat er dus een risico dat men medewerkers minder betaalt dan het wettelijke minimumloon. Dat kan niet alleen leiden tot claims van medewerkers (denk aan aanvulling van het ontvangen salaris, vermeerderd met eventuele rente en kosten), maar ook tot boetes van de Arbeidsinspectie, die echt aanzienlijk zijn.

Alfa verzoekt werkgevers die hun loonadministratie bij hun hebben ondergebracht vragen om de roosters van de medewerkers bij hun contactpersoon aan te leveren.

Minimumuurlonen per 1 januari 2024
Onderstaand een overzicht van de minimumuurlonen per 1 januari 2024.
Voor meer informatie:
Alfa Wageningen
Agro Business Park 85
6708 PV Wageningen
Tel: 088 253100
wageningen@alfa.nl
www.alfa.nl