Tholen - Volgende week kan de handel zich nogmaals uitspreken over haar eigenaarschap over de collectieve activiteiten door het Bloemenbureau Holland (BBH) en de oproep is duidelijk: Ga stemmen. “Dit is onze kans om als handel deel van het collectief te blijven. De stem van ieder bedrijf, groot én klein, bepalen of we samen met de kwekers verder gaan bouwen aan consumentenmarketing. Ga dus stemmen!”, aldus Koen Heijl.


Yvonne Watzdorf en Koen Heijl

We spreken Yvonne Watzdorf, sinds juni 2022 directeur van het BBH en Koen Heijl, eigenaar van Heyl en hier zittend op de stoel van ambassadeur. Zoals bekend kwam de vorige draagvlaktoets er niet door, domweg omdat de opkomst vanuit de handel te laag was. Daarnaast was de groep handelaren die wel betrokken was vóór het behoud van de collectieve activiteiten, maar werd de gehanteerde formule voor de inning niet goed bevonden.

Er stond men dus twee dingen te doen: de koppen bij elkaar steken voor het vinden van een nieuwe formule en de gelederen optrommelen. Dat eerste is in de afgelopen maanden gebeurd en een groep vertegenwoordigers van een aantal handelsbedrijven is in de nieuwe grondslag naar eigen zeggen gekomen tot een eenvoudiger, duurzamer, transparanter en eerlijker model. Tegelijkertijd heeft BBH zelf er de afgelopen maanden hard aan getrokken om de handelsbedrijven te bereiken.

Nieuwe strategie
Behalve de nieuwe heffingsgrondslag – voorgestelde staffels en cijfers vindt men hier – is ook de strategie zelf aangepast. Waar voorheen vooral met campagnes werd gewerkt, waarbij gemikt werd op specifieke consumentengroepen in specifieke landen, wordt die in de toekomst meer gericht op sectorcommunicatie. Onder andere door consumenten te inspireren met bloemen en planten en te informeren over de sector voor een positief draagvlak. Maar ook door in de sector meer samen te werken met ketenpartners, zodat de sector eenduidig zijn stem laat horen. Vanaf nu wordt een bredere doelgroep aangesproken en ligt de focus op het positief beïnvloeden van de publieke opinie en PR-events en contentcampagnes. Tot slot is er geen sprake van een in beton gegoten strategie, het is de bedoeling ook in de toekomst nadrukkelijk in gesprek te blijven met álle bedrijven en die dialoog te blijven zoeken.

Stemmen
Wie zeker wil zijn van deelname aan de stemming, kan zich hier nu al opgeven via de website van BBH. Begin volgende week ontvangen eigenaren, directeuren en DGA’s van groothandelsbedrijven in bloemen en planten een email van Motivaction, een onafhankelijk bureau dat de stemming organiseert en garant staat voor de anonimiteit. Men wordt opgeroepen ook de spam in de gaten te houden, om technische redenen is niet altijd uit te sluiten dat de email daarin terechtkomt. Op de website van BBH staat alle informatie bij elkaar en is een overzicht met Vraag en Antwoorden terug te vinden. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen, kan zich hier alsnog aanmelden.

“Doe mee én stem”, besluiten Yvonne en Koen, “want dit is een kans – die individuele bedrijven in deze vorm overigens nog nooit eerder hebben gehad – om het belang en behoud van het collectief te onderstrepen.”

Voor meer informatie:
Bloemenbureau Holland
www.bloemenbureauholland.nl