Westland bestaat twintig jaar. Bij het jubileumjaar van de fusiegemeente hield de burgemeester traditiegetrouw een nieuwjaarstoespraak. Een woordje over de glastuinbouw ontbrak daarin niet.

Het valt burgemeester Bouke Arends op dat er in de sterk gegroeide gemeente veel vrees is dat kassen plaats gaan maken voor huizen. Dat verbaast hem. "Ik heb niet de indruk dat het gebaseerd is op een gericht beleid van de gemeente Westland of de provincie Zuid-Holland, integendeel."

De kracht van tuinbouw
Westland en tuinbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, citeren we uit de toespraak. "Het Westlandlied zoals zojuist gezongen maakt dat in alle opzichten ook duidelijk. Maar ook: elke toekomst is weer anders, ieder vergezicht beweegt. Zoals het was, zo wordt het niet meer. Zoals het is, zal het niet blijven.

Maar de kracht van Westland zal tuinbouw blijven. Niet alleen vanwege de prachtige producten die via de supermarkt of speciaalzaak hun weg naar de consument vinden. In hoge mate ook vanwege de hier ontwikkelde hoogwaardige technologie en innovatieve producten die over heel de wereld toegepast worden. In de tuinbouw, waarvoor het bedacht werd, maar ook meer en meer in toepassingen voor andere doeleinden.

Relatie met gemeenschapszin
Het opmerkelijke is wellicht dat het ene, de gemeenschapszin (een tweede thema dat burgemeester Arends opvalt in de rubriek 'Groos' in het Algemeen Dagblad waaruit hij put in zijn toespraak, red.), niet blijft als het andere, de tuinbouw, verdwijnt. Immers, wat maakt een gemeenschap bijzonder, wat bindt een gemeenschap als er geen gezamenlijke reden van bestaan is, als – in het geval van Westland – de historische relatie met de tuinbouw verdwijnt?

Kortom, als we de gemeenschapszin willen behouden zullen we ons moeten blijven inzetten voor een sterk tuinbouwcluster."

Dat vraagt inzet, keuzes en moed, vervolgt de burgemeester. "Immers: elke toekomst is weer anders, ieder vergezicht beweegt.

De vraagstukken van vandaag schreeuwen wat dat betreft om oplossingen en daadkracht. En als Westland zullen we daar verantwoordelijkheid in moeten nemen; ferm en duidelijk.

Op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten, het opleiden van (jonge) mensen voor (toekomstige) beroepen in de tuinbouwsector gebaseerd op nieuwe technologieën. Maar ook als het gaat om het bouwen van huizen voor onze jonge inwoners en oplossingen voor steeds meer vervoersproblemen.

Besturen van een gemeente maakt het nodig te denken aan toekomstige generaties. Vasthouden aan oude structuren maakt dat we de problemen van nu versterken in plaats van oplossen.

Langetermijnvisie
20 jaar Westland; ‘Er is in die tijd veel bereikt’. De komende 20 jaren moeten we opnieuw veel bereiken. Er is geen tijd te verliezen, we zullen in 2024 moeten gaan als een speer. Want onze jongeren willen in Westland kunnen blijven wonen, de glastuinbouw moet over voldoende medewerkers kunnen beschikken en vervoer moet goed geregeld zijn."

De burgemeester pleit ervoor om in 2024, bij de viering van 20 jaar Westland, te werken aan 'een sprankelende langetermijnvisie'.

Bron: Gemeente Westland