Bij de snelle raming was de inflatie in december 1,2 procent, meldt het CBS. Deze raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. In november was de inflatie 1,6 procent. De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar.

De CPI geeft ook inzicht in de prijsontwikkeling ten opzichte van een maand eerder. Volgens de snelle raming lagen prijzen voor consumenten in december 2023 gemiddeld op vrijwel hetzelfde niveau als in november 2023.

De prijsontwikkeling van energie heeft al geruime tijd een grote invloed op het verloop van de inflatie. Exclusief energie bedroeg de inflatie bij de snelle raming 3,4 procent. In november was dat 4,2 procent. De inflatie zonder energie en motorbrandstoffen piekte in februari en maart met 8,1 procent en is sindsdien gedaald.

Met het cijfer van december kan ook de inflatie van 2023 worden geraamd. Bij de snelle raming waren consumentengoederen en –diensten in het afgelopen jaar 3,8 procent duurder dan in 2022.

Prijsontwikkelingen op korte termijn
De CPI geeft niet alleen inzicht in de prijsontwikkeling ten opzichte van een jaar geleden (de inflatie), maar ook ten opzichte van de voorgaande maand. Bij de snelle raming lagen prijzen voor consumenten in december 2023 gemiddeld op vrijwel hetzelfde niveau als in november 2023.

Grote invloed prijsontwikkeling energie op inflatie
De prijsontwikkeling van energie (gas, elektriciteit en stadsverwarming) heeft al geruime tijd een grote invloed op het verloop van de inflatie. Dit komt met name door de hoge prijzen vorig jaar. In de tweede helft van 2022 namen de energieprijzen in de CPI fors toe, met een piek in oktober 2022. Mede daardoor werd er in die periode een hele hoge inflatie gemeten. De prijzen van energie in de CPI zijn nu een stuk lager dan in 2022. Omdat de inflatie wordt gemeten als de ontwikkeling van de prijzen ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar, valt de inflatie nu lager uit.

Bron: CBS