De Belastingdienst heeft recent de Landelijke Landbouw Normen 2023 gepubliceerd. De Landelijke Landbouw Normen zijn normbedragen die door agrarische ondernemers of hun fiscale adviseurs bij de aangifte inkomstenbelasting of vennootschaps-belasting moeten worden gebruikt.

De normen zijn in nauwe samenwerking tussen LTO Nederland, de verenigingen van accountants- en belastingadviesorganisaties en de Belastingdienst voorbereid en vastgesteld. De Landelijke Landbouw Normen dragen bij aan vereenvoudiging van de fiscale aangifte en minder kosten voor de agrarisch ondernemer. De agrarische sector heeft als enige sector in Nederland deze afspraken met de Belastingdienst.

De normen zorgen voor een uniforme uitleg over de hoogte van kosten, waarde van dieren of te hanteren afschrijvingspercentages in de fiscale aangifte. Discussies over en het onderbouwen van de waarde van bijvoorbeeld een koe, varken of fruitopstanden of afschrijving van landbouwmachines worden daarmee voorkomen.

De Hoge Raad heeft besloten dat het veldinventaris geactiveerd moet worden. Ook zijn er bijvoorbeeld voor lelies afzonderlijke afspraken gemaakt. Deze normbedragen zijn in het verslag te vinden. Zo zijn de normbedragen voor aardbij bij teelt onder glas €6 per vierkante meter. De normbedragen bij paprika's bedragen €6,80 per vierkante meter.

Download hier de Landelijke Landbouwnormen 2023.

Bron: LTO Nederland