Goede ontwikkelgesprekken met werknemers zijn heel relevant voor de groei van een bedrijf. Deze gesprekken geven werknemers de ruimte om aan te geven hoe het gaat op de werkvloer. Daarnaast kan men met de medewerker wisselen van gedachtes over zijn ontwikkeling en functioneren. Waar is nog groei mogelijk? En hoe kunnen de kwaliteiten van de medewerker goed tot zijn recht komen binnen het bedrijf? Een goed ontwikkelgesprek leidt tot groei bij medewerkers die zich met meer betrokkenheid zullen inzetten voor het bedrijf. Maar hoe zo'n gesprek aan te pakken?

Voor wie?
Speciaal voor de bedrijven waarbij de bedrijfsleider of ondernemer verantwoordelijk is voor de personeelszaken is van een workshop ontwikkeld gericht op het voeren van (ontwikkel-) gesprekken. Deze workshop is bedoeld voor bedrijfsleiders, leidinggevenden of ondernemers van een glastuinbouwbedrijf.

Wanneer?
Deze workshop vind plaats op 26 januari tussen 13.30 - 16.30 uur in het open innovatie- en expertise centrum Delta Agrifood Business in Bergen op Zoom. Adres: Van Konijnenburgweg 24, 4611 HL Bergen op Zoom.

Inhoud

  • Werkgevers hebben de kans om effectieve gesprekken te leren voeren met medewerkers.
  • Kennismaking met ontwikkelingsgericht leiderschap.
  • Glastuinbouw netwerk moment met bedrijven die een vergelijkbare organisatie hebben.

Voorbereiding
Voorafgaand aan de workshop is het de bedoeling dat men de Groene Persona's test invult op de website van Groenpact. Neem de uitslag van de test mee naar de workshop. De trainer tijdens deze workshop is Sjoerd Nieboer.

Programma
13.30 - 14.00 uur: Kennismaking
14.00 - 14.30 uur: Rol van de leidinggevende
14.30 - 15.00 uur: Groene persona's
15.00 - 16.00 uur: In gesprek met werknemers
16.00 - 16.30 uur: Afronding

Deelname is gratis en hier is het mogelijk om aan te melden.

Bron: Kasgroeit