Per 1 januari 2024 zijn nieuwe certificatieschema’s van GlobalGAP van kracht. Er is een nieuw en apart schema voor siergewassen.

Vanaf 1 januari 2024 kan men certificering alleen nog aanvragen volgens het nieuwe schema. Ook kunnen onaangekondigde controles plaatsvinden, waarbij men moet aantonen dat men aan het nieuwe schema voldoet.

Met het nieuwe en aparte schema voor Siergewassen (Flowers and Ornamentals) zijn deze geen onderdeel meer van het schema waarin ook Groenten en Fruit zijn opgenomen. Bedrijven met zowel siergewassen als groenten en fruit moeten voortaan voor twee schema’s certificering aanvragen.

Hoeveelheid veen verminderen
Het schema Siergewassen richt zich nu vooral op milieu, duurzame teelt en de gezondheid en welzijn van medewerkers. De eisen over voedselveiligheid zijn vervallen. Er worden plannen gevraagd om de gebruikte hoeveelheid veen in potgrond voortdurend te verminderen. Hierbij moet in ieder geval minstens 10% van het volume van substraten een alternatief voor veen zijn.

Meer aandacht voortdurende verbetering
De aandacht voor milieu en duurzaamheid is terug te zien in eisen over biodiversiteit en watergebruik. Ook is er meer aandacht voor voortdurende verbetering, waarbij men met plannen moet aantonen hoe men het gebruik van water, energie, meststoffen en gewasbescherming verder wil verminderen. En hoe de voortgang wordt gemonitord. Over Integrated Pest Management moet meer gedocumenteerd worden: zoals een plan voor geïntegreerde bestrijding en bewijsvoering van een jaarlijkse beoordeling van het IPM-plan.

Hier is meer informatie te vinden

Bron: LTO Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen