De exportwaarde van bloemen en planten liep in de herfstmaanden geen extra achterstand op ten opzichte van vorig jaar en bleef 4% lager dan in 2022. Dit terwijl 2021 en 2022 uitzonderlijk goed verliepen. De cumulatieve exportwaarde tot en met november van zowel snijbloemen als planten lag lager dan een jaar eerder. Bij snijbloemen bedroeg de daling 4,5%, bij planten 3,1%. Ten opzichte van het langjarige gemiddelde lag de exportwaarde ongeveer 13% hoger. Dit blijkt uit de exportcijfers gepubliceerd door Floridata, in opdracht van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB).

De veilingomzet van in Nederland geteelde snijbloemen daalde in de eerste 11 maanden van 2023 met ruim 6% ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van veiling Royal Floraholland. De omzetdaling was voornamelijk het gevolg van de reductie in het aantal verkochte snijbloemen (-5%). De gemiddelde prijs van bloemen nam ook iets af (-1%). Vooral in september en november was er een daling van de omzet. In oktober lag de omzet op vrijwel hetzelfde niveau als een jaar eerder.

De cumulatieve omzet van kamerplanten van Nederlandse bodem op veiling Royal Floraholland schommelt al sinds halverwege het jaar rond hetzelfde niveau als in 2022 (+0,6% in november). Tot en met november 2023 was de gemiddelde prijsstijging ten opzichte van 2022 iets hoger dan de volumedaling van 3,5%. In september en november was de omzet lager dan een jaar eerder, vooral door een lagere aanvoer. In oktober was zowel de aanvoer als de prijs hoger dan in 2022, dit resulteerde in een 7% hogere omzet.

De omzet van in Nederland geteelde tuinplanten op bloemenveiling Royal FloraHolland is in de herfstmaanden van 2023 wisselend verlopen. Twee maanden lag de omzet lager dan een jaar eerder (september en november), één maand hoger (oktober). In de eerste 11 maanden steeg de omzet met 6,5% ten opzichte van een jaar eerder. Bij iets lagere aantallen (-2%) nam de gemiddelde prijs met 9% toe.

Bron: WUR