In december is de Belgische inflatie gestegen van 0,76% naar 1,35%. De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,56 punt of met 0,43%. De inflatie op basis van de gezondheidsindex stijgt van 0,87% naar 1,28%, zo meldt Statbel.

De inflatie voor voeding is in het afgelopen jaar sterk gestegen. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) daalt voor de 10de maand op rij en komt deze maand uit op 7,03% tegenover 8,22% in november. De bijdrage van voeding tot de inflatie bedraagt momenteel 1,36 procentpunt. Fruit had een verlagend effect op het indexcijfer.

Bron: Statbel