De dag na Kerst piekte de gasprijs weer even, om vervolgens richting eindejaar te dalen tot rond de 32 euro per megawattuur. Aan het begin van 2024 pakken we de draad met energie-updates op dit kanaal weer op. De blik gaat kort op het dichtstbijzijnde maandcontract (inmiddels TTF februari 2024) en de elektriciteitsprijsontwikkelingen.


De laatste stand van zaken (29 december) voor wat betreft de TTF-gasprijs, maandcontract februari 2024. De handel komt later deze week weer op gang. Klik hier voor de gasactualiteit bij de TTF.

De gasvoorraden hoefden relatief weinig aangesproken te worden rond de feestdagen. De temperaturen lagen bovengemiddeld hoog. Richting komend weekend zakt de temperatuur. Afwachten is of dat de gasmarkt nog in verlegenheid kan brengen en reactie in de prijzen volgt.

De laatst door het ministerie van EZK gecommuniceerde vulgraad van de Nederlandse gasopslagen is 82,6%.

De elektriciteitsprijzen lagen vanwege harde wind steevast laag rond de feestdagen. 27 december lag de EPEX-dagprijs op ruim 63 euro per megawattuur. Het nieuwe jaar begon met 5 uren met negatieve stroomprijzen. Later op de dag volgde, rond 20 uur, een grote piek met regelvermogen, zo leert TenneT-data.

Vannacht kwamen de prijzen niet onder 0. De dagprijs ligt op 63 euro per megawattuur.

En wat gaan de energieprijzen in heel 2024 doen? Glazen bol kijken, maar energiespecialisten wagen her en der wel een poging.

Hoewel de verwachting is dat de prijzen voor zowel olie als gas in 2024 'ongeveer constant op het huidige niveau' zullen blijven, wordt ook verwacht dat de prijzen veel op en neer kunnen gaan, zo deelt BNR in een item waarin energiedeskundige Jilles van den Beukel, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, aan het woord is.

Jan Willem Zwang van Stratergy schrijft op LinkedIn: "Met alle nervositeit op de markten én de grotere afhankelijkheid voor Europa van LNG, is het lastig een voorspelling te geven voor de ontwikkeling van de gasprijs. De hoge voorraadniveaus, het lagere gasverbruik en de verdere groei van windenergie duiden op een lagere gasbehoefte in 2024.

Wereldwijd wordt volop geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe gasvelden én de uitbreiding van LNG-exportcapaciteit. In Europa is en wordt nog steeds geïnvesteerd in de uitbreiding van LNG-importcapaciteit. Dit duidt op voldoende aanbod en voldoende mogelijkheden dit aanbod ook te absorberen.
Voldoende aanbod in combinatie met lage(re) vraag leidt in theorie tot lage(re) prijzen.

De praktijk is echter weerbarstig. Een strenge winter in Azië, uitbreiding van de oorlogsactiviteiten door Rusland naar andere landen, escalatie tussen de Verenigde Staten en Iran, onderhoud aan of stakingen bij gasvelden of LNG-terminals, een mogelijke herverkiezing van Trump… Het zijn enkele voorbeelden die ervoor kunnen zorgen dat de gasprijs, al dan niet tijdelijk, flink stijgt."