Het akkoord dat werkgeversverenigingen TLN en VVT met vakbond FNV hebben bereikt over de nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer voor 2024 is definitief. De meerderheid van de leden van FNV is namelijk akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat van de nieuwe cao.

Het akkoord dat werkgeversverenigingen TLN en VVT met vakbond FNV hebben bereikt over de nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer voor 2024 is definitief. De meerderheid van de leden van FNV is namelijk akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat van de nieuwe cao.

De afspraken moeten nog worden uitgewerkt in een definitieve cao-tekst. De nieuwe cao wordt vervolgens voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om algemeen verbindend verklaard te worden. Hierdoor zal de cao gelden voor alle werkgevers die onder deze cao vallen. Meer over dat bereik van de cao is te lezen in dit artikel.

Hogere (loon)kosten
De nieuwe cao kan enerzijds leiden tot hogere loonkosten per 1 januari 2024 als die op een arbeidsovereenkomst van toepassing is. Anderzijds kan de nieuwe cao hogere kosten voor het uitbestede vervoer als gevolg hebben.

Bron: TLN